Werkgroep landbouw stimuleert eco-producten

20-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

In de werkgroep moeten boeren, handelaren en ambtenaren er gezamenlijk voor zorgen dat de Nederlandse consumenten een van Europa's grootste kopers van biologische producten worden.

Brinkorst trekt 85 miljoen gulden extra uit om deze ontwikkeling, verspreid over vier jaar, te ondersteunen.

Het is de bedoeling dat in 2010 10 procent van de Nederlandse landbouwoppervlakte biologisch is. Nu is dat nog 1 procent.

Ook de omzet van biologische landbouwproducten in supermarkten moet omhoog, aldus Brinkhorst. Om dit te realiseren verhoogt de minister het budget voor de biologische tak van de landbouw van 192 miljoen naar 277 miljoen gulden. Met een soort garantiefonds staat de minister borg voor eventuele verliezen van boeren die overgaan op biologische teelt.

Brinkhorst wil de consument tot een grotere consumptie van eco-producten bewegen. Het is aan het Voedingscentrum om deze producten bekender te maken. De Wageningse Landbouwuniversiteit, die door het ministerie van Landbouw wordt betaald, moet bovendien 10 procent van haar budget besteden aan biolandbouw.

Zowel de biologische branche als land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland zijn overwegend positief over de 85 miljoen gulden die de minister extra uittrekt voor biologische produceren.

Platform Biologica - een samenwerkingsverband van biologische boeren, handelaren en verkopers - plaatst wel kanttekeningen bij het besluit de omschakelingssubsidie af te bouwen. Over twee jaar wil Brinkhorst de premie voor boeren die over stappen naar een biologische werkwijze afschaffen.

De stichting Natuur en Milieu noemt het zelfs onaanvaardbaar dat de omschakelingspremie verdwijnt. Ook de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is tegen afschaffing van deze subsidie.

Behalve over de impuls voor biologische landbouw is de LTO verder niet te spreken over begroting van Landbouw. Volgens LTO-voorzitter G. Doornbos focussen minister Brinkhorst en staatssecretaris Faber zich in de begroting teveel op de consument en de belangen van de samenleving. De prestaties van land- en tuinbouw zelf worden niet erkend en gestimuleerd.

Meer info over eco-producten

Reacties