Wereldvoedseldag: urgent hulp nodig voor honderdduizenden in Midden-Amerika

16-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Bijna 1,5 miljoen boeren in Midden-Amerika hebben een groot deel van hun oogst verloren omdat het van mei tot juli nauwelijks heeft geregend. De neerslag van de voorbije weken doet hopen dat de oogst van eind dit jaar beter zal zijn.

Maar als het zogenaamde El Niño-effect deze winter of volgend jaar voor een nieuwe droogteperiode zorgt, zullen er nog meer mensen in de regio honger lijden.

El Niño is een klimaatverschijnsel dat om de vier à zeven jaar terugkeert, en neerslagpatronen in Latijns Amerika in de war stuurt.

De honger slaat het hardst toe in Guatemala, het zuiden van Honduras en het westen van Nicaragua.

Het Wereldvoedselprogramma heeft er al speciale programma's opgestart voor ondervoede kinderen, en deelt er verder voedselhulp uit in ruil voor gemeenschapswerk.

Op het platteland is 27 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar er volgens de WFP chronisch ondervoed. De Guatemalaanse krant La Prensa meldt dat er sinds augustus 123 mensen van de honger gestorven.

Het WFP heeft al ongeveer zes miljoen euro ingezameld om hulp te bieden in Midden-Amerika, maar zegt 11 miljoen euro nodig te hebben.

Voeding is mensenrecht
Naar aanleiding van Wereldvoedseldag organiseert de Stichting Wereldvoedselvraagstuk vandaag een Manifestatie in de Rode Hoed in Amsterdam.

De organisatie herinnert eraan dat het recht op voedsel voor ieder mens in 1948 werd opgenoemen in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Maar toch lijden nu ruim 800 miljoen mensen in de wereld honger.

Vijf jaar geleden, tijdens een top van de Food & Agriculture Organisation (FAO) in Rome, werd internationaal afgesproken dat het aantal hongerenden tegen 2015 met minstens de helft ,oest zijn teruggedrongen. Van 5 tot 9 november zal in Rome worden geëvolueerd hoever men hiermee staat.

Wereldvoedselprogramma
Stichting Wereldvoedselvraagstuk
Stichting Wereldvoedselvraagstuk

Reacties