Werelds ondernemen – Jouw idee?!

06-12-2004
Door: OneWorld Redactie

Op 8 november jongstleden ging de Business in Development (BiD) Challenge van start en iedereen uit Nederland of een ontwikkelingslanden is uitgenodigd om mee te doen...! Tot 31 januari 2005 staat de BiD Challenge open voor iedereen met een concreet zakelijk idee dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven in een van de 131 gedefinieerde landen (zie de country list op www.bidchallenge.org). In eerste instantie gaat het om een beknopte beschrijving van het business idee. De dertig beste ideeën worden uitgewerkt tot een solide businessplan met ondersteuning van professionele expertise van diverse organisaties. De business cases dingen in vier categorieën mee naar geldprijzen van 5.000 tot 20.000 euro. Tot de juryleden behoren de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de bestuursvoorzitters van Akzo Nobel, Nuon en Rabobank en de directeuren van FMO en Stichting DOEN. De BiD Challenge spreekt jou aan op je ondernemende geest. Kijk met een creatieve blik naar je (werk-)omgeving of haal dat al lang bedachte idee van de plank...: ga naar www.bidchallenge.org en doe mee.

Reacties