‘Wereldleiders verantwoordelijk voor te hoge kindersterfte’

23-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Vijf jaar geleden spraken de lidstaten van de Verenigde Naties in Kopenhagen af de kindersterfte in 2015 met tweederde te verminderen ten opzichte van 1995. Ook legden zij vast dat in dat jaar alle kinderen naar school moeten kunnen. Het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens in 2015, moest met 50 procent zijn afgenomen.

Die doelstellingen gaat de internationale gemeenschap bij lange na niet halen, voorspelt Oxfam in een rapport. Als er in Afrika niet snel iets verandert, zullen er 4,8 miljoen kinderen in 2015 sterven. Terwijl landen hebben afgesproken dat dat cijfer onder de 2 miljoen moet blijven.

'Als regeringen op weg waren de gestelde doelstellingen voor 2015 te halen, zouden er dit jaar 1,7 miljoen minder kinderen sterven', zegt Kevin Watkins, auteur van het rapport.

Ook zijn er in 2015 nog 75 miljoen kinderen die niet naar school gaan, voorspelt Oxfam. Onder hen voornamelijk meisjes. In Afrika neemt het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, nog altijd toe. Alleen Azië is op weg de armoede terug te dringen.

Het blijft bij mooie beloften
Oxfam houdt zowel westerse regeringen als regeringen van ontwikkelingslanden ervoor verantwoordelijk dat de gestelde doelen niet worden gehaald.

Het Westen snijdt in de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking, verhoogt de rente en houdt de grenzen voor producten uit arme landen dicht. Regeringen van ontwikkelingslanden geven geen prioriteit aan gezondheidszorg en scholing.

Paul van Tongeren van ontwikkelingsorganisatie Novib, de Nederlandse partner van Oxfam, kan de visie van zijn Britse collega alleen maar onderschrijven. Vorig jaar spraken de landen van de G7, de zeven rijkste industrielanden, af om een fonds van 230 miljard gulden op te richten voor de kwijtschelding van schulden van de allerarmste landen. Van Tongeren: 'Dat fonds is er nog steeds niet. Mooie beloftes genoeg, maar als er gevraagd wordt wie het gaat betalen, wordt het vaag.'

Wel vraagt hij zich wel hardop af of je de politici voor de kindersterfte verantwoordelijk kunt stellen. ‘We mogen ze er wel op aanspreken, ze hebben tenslotte een handtekening gezet. Maar er zijn ook anderen verantwoordelijk. Bijvoorbeeld de fabrikant die zijn personeel ver onder het minimumloon betaalt.'

Het gehele rapport van Oxfam is hier te lezen

Reacties