Wereldeconomie krijgt gouden rand in het Zuiden

26-12-2006
Door: Thalif Deen
Bron: IPS

Het Zuiden wordt niet alleen rijker in absolute termen. Ook het aandeel van het Zuiden in de wereldeconomie is substantieel toegenomen, zegt Yiping Zhou, directeur van de Speciale Eenheid voor Zuid-Zuidsamenwerking van de Verenigde Naties.
 
In 1995 was de handel tussen alle 132 ontwikkelingslanden 222 miljard dollar waard. In 2004 was dat cijfer gestegen tot 562 miljard dollar. Algemeen wordt aangenomen dat de snelle toename - gemiddeld 11 procent per jaar - doorzet.
 
Ook op de investeringen van ontwikkelingslanden in andere ontwikkelingslanden lijkt er geen maat te staan: het totaal steeg van 14 miljard dollar in 1995 tot 47 miljard dollar in 2003. Voor dit jaar wordt een cijfer van meer dan 55 miljard dollar verwacht.
 
Multinationals uit het Zuiden beginnen een steeds belangrijkere rol te spelen. Initiatieven als de Afrikatop in China dit jaar en de top tussen Zuid-Amerika en de Arabische landen vorig jaar, illustreren de internationale ambities van grote ontwikkelingslanden.
 
Een groot deel van het Zuiden wordt beter van die evolutie. "De spectaculaire groei in een aantal grote ontwikkelingslanden levert ook veel kleinere landen ongekende exportmogelijkheden op. De vraag naar grondstoffen en bepaalde andere producten in de groeilanden is groot", zegt Zhou.
 
De snelle groeiers in het Zuiden worden ook op andere vlakken steeds belangrijker voor de andere ontwikkelingslanden. Hun geopolitieke gewicht neemt toe, er werken steeds meer migranten uit armere landen die forse bedragen naar huis sturen, en ze leveren zelfs steeds meer ontwikkelingshulp.
 
India, dat al jaren een overschot boekt op zijn betalingsbalans, heeft de afgelopen jaren 200 miljoen dollar toegezegd voor het Nieuw Partnerschap voor Afrikaanse Ontwikkeling (een Afrikaans initiatief dat de economie van het continent wil aanzwengelen). Ook heeft het een kredietlijn van 500 miljoen dollar geopend voor West-Afrikaanse landen en een indrukwekkende schuldvermindering toegestaan aan een aantal van Minst Ontwikkelde Landen.
 
Brazilië heeft in Afrika al meer dan een miljard dollar schulden kwijtgescholden en financiert onder meer projecten in de landbouwsector en infrastructuur.
 
Het zwaargewicht in de Zuid-Zuidsamenwerking is China. Dat land heeft al voor 1,3 miljard dollar aan schulden kwijtgescholden aan 31 Afrikaanse landen. Volgens Zhou zal China tegen 2009 vijf miljard dollar aan nieuwe, zachte leningen toestaan in Afrika. Er komt ook een fonds van vijf miljard dollar dat Chinese bedrijven moet aanmoedigen zaken te doen met Afrika.

Reacties