Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Docent Cora Westerink verzorgde afgelopen zomer een tekencursus voor weeskinderen in Rwanda. De locatie was een opvangcentrum van een Rwandese ngo, gesponsord door een Nederlandse organisatie. Tijdens de cursus ontdekte Westerink dat haar leerlingen honger hadden. Dat was bepaald niet het geval bij de Westerse gasten in de luxe lodges die dezelfde ngo exploiteerde. MyWorld…

Docent Cora Westerink verzorgde afgelopen zomer een tekencursus voor weeskinderen in Rwanda. De locatie was een opvangcentrum van een Rwandese ngo, gesponsord door een Nederlandse organisatie. Tijdens de cursus ontdekte Westerink dat haar leerlingen honger hadden. Dat was bepaald niet het geval bij de Westerse gasten in de luxe lodges die dezelfde ngo exploiteerde. MyWorld vroeg lezers hoe Westerink op deze misstanden moest reageren.

Vorige keer in Het Dilemma: Hoe reageer ik op misstanden?
Lezersadvies: Ga het gesprek aan

Ruim dertig lezers klommen in de pen. Verontwaardiging voerde bij velen de boventoon: ‘Dit kán en mág niet zo  doorgaan’. Bijna iedereen adviseerde Westerink contact op te nemen met de Nederlandse subsidiegever. Een aantal lezers bepleitte bovendien drastische maatregelen: ‘Ontsla de directeur wanneer hij niets wil veranderen’. Er waren ook meer genuanceerde adviezen: ‘Waarom niet eerst vragen naar de afspraken die zijn gemaakt tussen donor en ontvanger?’ En: ‘Praat eens met andere Rwandese medewerkers en probeer er achter te komen hoe zij er over denken.’
Cora Westerink nam de adviezen ter harte en ging in gesprek: zowel met de Nederlandse organisatie als met de Rwandese
ngo. Of het iets opleverde is niet duidelijk, want Westerink wil niets kwijt over de afloop. “We hebben dat in vertrouwen
met elkaar besproken.”
Met haar Rwandese leerlingen heeft zij nog steeds contact. Ze onderzoekt de mogelijkheden waarmee ze iets voor hen kan
betekenen en heeft inmiddels een eigen stichting in het leven geroepen. Stichting Starwink: ‘kunst voor kinderen en jongeren met minder kansen.’

Marga van Zundert