Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

De uitgaven aan ontwikkelingshulp dienen op termijn weer op of boven de internationale norm van 0,7% van het bruto binnenlands product te liggen, vindt de Eerste Kamer. Dinsdag 11 december nam de Kamer een motie van SP-senator Tiny Kox met die oproep aan. Kox diende het voorstel in naar aanleiding van de regeringsverklaring op 4 december…

De uitgaven aan ontwikkelingshulp dienen op termijn weer op of boven de internationale norm van 0,7% van het bruto binnenlands product te liggen, vindt de Eerste Kamer. Dinsdag 11 december nam de Kamer een motie van SP-senator Tiny Kox met die oproep aan. Kox diende het voorstel in naar aanleiding van de regeringsverklaring op 4 december 2012. De motie werd aangenomen met 49 tegen 26 stemmen; alleen VVD en PVV stemden tegen.

De motie stelt dat Nederland zijn voortrekkersrol in ontwikkelingssamenwerking moet handhaven, en roept de regering op “met alternatieven te komen die het mogelijk maken om op termijn opnieuw de OESO-norm tot richtsnoer voor beleid te maken”. Door de aangekondigde bezuinigingen zullen de uitgaven onder deze  OESO-norm vallen.

In 2010 besteedde Nederland 0.81 procent van het bruto binnenlands product aan ontwikkelingshulp. De gulste gever is Noorwegen met 1,1 procent. Verder komen alleen Denemarken, Zweden en Luxemburg boven de norm uit. De VS-bijdrage is 0,21 procent; Duitsland geeft 0.39 procent.

Meer informatie: