Wereldbank erkent imagoprobleem

15-08-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Volgens de nota, waar het persbureau IPS de hand op wist te leggen, moet de Wereldbank dringend afrekenen met het imago van geheimzinnigheid en geheimhouding. De Bank mist het vertrouwen van sleutelgroepen in landen, zoals media, academici, niet-gouvernementele organisaties en parlementariërs.

Volgens de nota ligt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) momenteel voor op de Bank als het gaat om het vrijgeven van beleidsdocumenten. Terwijl het IMF niet bepaald de naam heeft een open huis te zijn.

Volgens IPS is het opmerkelijk dat de dienst externe relaties van de Wereldbank in de praktijk juist bezig is de stroom van informatie, zowel intern als extern, beter te controleren.

Zo wordt geadviseerd dat beleidsdocumenten of andere officiële stukken voor ze naar buiten gaan eerst worden nageplozen op taalgebruik dat de reputatie van de Bank mogelijk kan schaden.

Als journalisten met medewerkers van de Wereldbank bellen, moeten ze eerst contact opnemen met de persvoorlichters of iemand van de dienst externe relaties. Deze houden dan met de zogenaamde media tracker bij, een database met namen van journalisten, hun media en het soort vragen die ze stellen.

De Wereldbank ontvangt maandelijks duizenden e-mails. De dienst externe relaties wil die datastroom ook beter gaan controleren.

De dienst stelt ook voor om de Wereldbank 'niet alleen re-actief op gebeurtenissen te laten reageren, maar actiever stelling te laten nemen’.

Promotionele boodschappen
Een en ander is bedoeld om de kritiek, zoals die onder andere steeds luider klinkt op grote demonstraties van de zogenaamde anti-globaliseringsbeweging, beter te kunnen weerstaan. De nota noemt zelf twee voorbeelden van projecten waardoor de Wereldbank zwaar onder vuur lag.

Het ene is de aanleg van een duizenden kilometers lange oliepijplijn in Tjaad en Kameroen. Het andere is een remigratieproject waarbij duizenden Chinezen van het platteland naar Tibet verhuizen. In beide fel bekritiseerde mega-projecten was de steun van de Wereldbank cruciaal.

Volgens de nota moet de Wereldbank ook zijn stem op de websites van critici laten weerklinken.

De Wereldbank wil gaan samenwerken met media in ontwikkelingslanden en hen voorzien van kant-en-klare nieuwsverhalen, zowel voor audio-visuele als geschreven media. De dienst externe relaties verwijst naar de samenwerking die de afgelopen jaren met succes werden aangegaan met westerse nieuwsverspreiders als CNN, MTV, Discovery Television, Rai Television en Turner Learning.


Dat heeft geresulteerd in een toename van het aantal promotionele boodschappen, stelt de nota.

Wereldbank-president James Wolfensohn is daarnaast al jaren bezig met een soort onzichtbare PR-strategie richting niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Regelmatig gaan hij en andere kaderleden van de Bank in discussie met hun critici, buiten het zicht van camera's of journalisten. Bedoeling is iets meer begrip te krijgen binnen de NGO-wereld die soms ronduit anti-Wereldbank is.

Volgens de nota moet de Wereldbank meer krediet putten uit het unieke feit dat er wereldwijd weer meer belang wordt gehecht aan 'armoedebestrijding en mondiale ontwikkeling'.

Broeihaard
Behalve bij NGO's ligt de Wereldbank ook onder vuur bij overheden. Die menen, aldus de nota, dat de Bank vaak zijn mandaat overschrijdt en bovendien tekort schiet op het vlak van ontwikkeling voor armere landen. Ook willen ze meer invloed op het beleid van de Bank.

Vreemd genoeg zijn het de landen zelf die via hun afgevaardigden het beleid van de Bank bepalen.

Tot slot streeft de Wereldbank naar een positiever imago in de academische wereld, in zowel rijke als arme landen. Daar zou de broeihaard van de anti-globaliseringsbeweging zitten.


Volgens IPS stellen medewerkers en consultants van de Wereldbank dat de nota mede is bedoeld als opwaardering van de dienst externe relaties. Die dienst zou het moeilijk hebben in een tijd waarin de instelling verandert en diffuser wordt. De kritiek op de Wereldbank is niet alleen een kwestie van communicatie, stelt de dienst, maar heeft ook te maken met een duidelijke koers.

Voorlopig zijn de Wereldbank en het IMF bevreesd voor demonstraties van critici. Hun traditionele najaarsvergadering, eind volgende maand in Washington, is ingekort van een week naar een weekeinde. Uit angst voor massale betogingen werd ook al besloten de vergadering niet meer in gehuurde vergaderzalen te houden, maar gewoon in eigen huis.

Wereldbank

Reacties