Wereldbank en WNF komen met duurzame standaard voor bossen

10-12-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De Wereldbank en het WNF willen met de alliantie onderstrepen dat bescherming en economische exploitatie van bossen twee kanten van dezelfde medaille zijn. ‘Ecologische puristen zien enkel heil in een strikt conservatiebeleid,’ zegt Ian Johnson, de vice-directeur voor duurzame ontwikkeling van de Wereldbank. ‘Die visie erkent echter niet dat bossen ook een economisch goed zijn die van levensbelang zijn voor miljoenen mensen.’

Naar schatting 400 miljoen mensen zijn voor hun inkomsten direct of indirect afhankelijk van bossen. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie ILO is de houtsector goed voor 450 miljard dollar en 47 miljoen arbeidsplaatsen. Op dit moment worden slechts 20 miljoen hectare bos duurzaam beheerd.

Tegen 2005 willen de Wereldbank en het WNF 50 miljoen hectare bos klassificeren als beschermd gebied, waar bosbouw is verboden. Verder willen ze strengere regels voor duurzaam bosbeheer.

Onafhankelijk

‘Éen zo’n regel is bijvoorbeeld dat per hectare maar een boom wordt geveld,’ licht de internationale WNF-voorzitter Claude Martin toe. ‘Een ander regel is dat regionale overheden rekening houden met het feit dat bossen 30 tot 35 jaar nodig hebben om te herstellen van de houtkap.’ Volgens het WNF moet een nieuw onafhankelijk controleagentschap de naleving van die regels en het economische bosbeheer op de voet volgt.

De alliantie concentreert zich aanvankelijk op vijf gebieden waar het bosbeheer op een internationale leest geschoeid moeten worden: de Amazoneregio in Brazilië, het Congobekken in Centraal- en West-Afrika, de tropische wouden in China en Papoea-Nieuw-Guinea en een gebied in het Himalaya gebergte.

In Brazilië wordt het bestaande Programma voor de Bescherming van de Amazoneregio (ARPA) uitgebouwd; tegen 2012 moet het beschermingsgebied van ARPA verdrievoudigd zijn tot 50 miljoen hectare - een gebied ter grootte van Spanje. In het Congo-bekken (het op één na grootste oerbos ter wereld) moet uiteindelijk 30 miljoen hectare beschermd worden. De inspanningen worden daar over zes landen gespreid.

In de regio van Azië en Oceanië willen de Wereldbank en het WNF 15 miljoen hectare in Papoea-Nieuw-Guinea klassificeren. In China moeten tegen 2010 zo’n 130 tot 160 miljoen hectare duurzaam worden beheerd.

WWF - The Conservation Organization
Wereldbank
Wereldbank

Reacties