Wereldbank: Bureaucratie belemmert economische ontwikkeling

08-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Een ondernemer in Indonesië moet onder meer een eindeloze lijst aan papieren invullen, bewijzen dat hij geen strafblad heeft en als minimale inleg drie keer het gemiddelde inkomen per hoofd van bevolking storten. Terwijl zijn klanten in de rij staan, kan hij pas na 160 dagen officieel zijn bedrijf beginnen.

In Denemarken kost het starten van een bedrijf niets, maar in Cambodja betaal je een bedrag van vijf keer het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking. In Tunesië kun je een contract binnen zeven dagen afdwingen, in Guatemala doe je hier meer dan vier jaar over. Het afwikkelen van een faillissement kan in Ierland binnen zes maanden, terwijl in India zo’n procedure elf jaar duurt.

Deze dramatische verschillen komen naar voren in het Wereldbank-rapport van de Wereldbank; Doing Business in 2004: Understanding regulation. Het rapport omvat een analyse van de wet- en regelgeving in 130 landen en onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven om zich te registeren bij de overheid, leningen aan te kunnen gaan, personeel aan te nemen en te ontslaan van personeel, contracten en een bedrijf te sluiten.

Corruptie

De Wereldbank vergeleek ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden met elkaar om aan te tonen dat meer regels betekent dat overheidsinstanties vaker inefficiënter werken. Lange wachttijden en hogere kosten voor ondernemers zijn het gevolg. Dat leidt vaak weer tot corruptie maar ook tot een lager productie en hogere werkeloosheid en werkt het grijze circuit in de hand.

Volgens de Wereldbank presteren landen, waar de regelgeving goed is, economisch aanmerkelijk beter. In Afrika, waar 40 procent van de bevolking dagelijks minder dan een dollar te besteden heeft en armoede de afgelopen dertig jaar is toegenomen, is de regelgeving in de meeste landen sterk gedateerd. Regelgeving met betrekking tot start-ups stamt in Burkina Faso uit 1916 en in Angola zelfs uit 1901.

Soms kunnen eenvoudige maatregelen als vereenvoudiging van registratieprocedures voor bedrijven, verbeterde elektronische informatievoorziening en flexibilisering van contracten de bedrijvigheid in ontwikkelingslanden echter weer de wind in de rug geven. De Wereldbank stelt dat verschillende ‘good practices’ in uiteenlopende landen navolging kunnen krijgen.

Het is niet alleen kommer en kwel onder ontwikkelingslanden. In China kan een ondernemer inmiddels ook op korte termijn een bedrijf geregistreerd krijgen. Uruguay is een van de meest gedereguleerde landen als het gaat om werving en ontslag van werknemers. In Tunesië is een commercieel contract eenvoudig en snel rechtsgeldig te maken.

Rapport 'Doing Business' van de Wereldbank

Reacties