Wereldbank beschuldigt van fraude rond internetproject

19-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

James Wolfensohn, president van de Wereldbank, en voormalig vice-voorzitter Richard Stern worden bij naam genoemd. Zij hebben 'hun functie binnen de bank misbruikt om een nieuwe organisatie in het leven te roepen waarin zij ook een hoge positie bekleden'.

De klacht werd woensdag neergelegd bij de afdeling voor institutionele integriteit van de Wereldbank. Merrell Tuck, woordvoerder van de Wereldbank, bevestigt dat ze de klacht ontvangen heeft. 'We kunnen echter geen commentaar geven op beschuldigingen die we via onze hotline ontvangen.'

De 'Development Gateway' is een portaalsite over armoede en duurzame ontwikkeling, ontworpen op initiatief van de Wereldbank. Aan het project is twee jaar gewerkt en werd ongeveer zeven miljoen dollar besteed.

De portaalsite helpt gebruikers zich oriënteren en stelt hen in staat systematisch bepaalde onderwerpen te verkennen door middel van eigen informatieve rubrieken en links naar andere interessante webpagina's.

Met een oogstrelende lay-out, handige zoekmachines en constant ververste informatie in meer dan 130 rubrieken, is het de bedoeling dat de website van de Wereldbank dé favoriet worden voor surfers die geïnteresseerd zijn in alles wat met ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid-onderwerpen te maken heeft.

Er sprake van fraude, aldus de klacht, omdat 'potentiële donoren verleid worden om giften over te maken aan wat verondersteld wordt een onafhankelijke stichting te zijn, maar wat in wezen een aanhangsel van de Wereldbank is'.

Belangenvermenging
Development Gateway wordt beheerd door de Development Gateway Stichting. Richard Stern, die tot eind vorig jaar voor de Wereldbank werkte, is nu algemeen directeur van de stichting.

Volgens de klacht heeft Stern zijn vorige functie bij de Wereldbank, onderdirecteur Human Resources, misbruikt om een nieuwe baan buiten de bank te krijgen. Wolfensohn is volgens de aanklagers in de running de Gateway Foundation te gaan leiden.

'Het is onduidelijk wat voor soort vergoeding of voordelen hij in deze functie - gecombineerd met die van bankpresident - zou krijgen, maar ook daar is er sprake van belangenvermenging,' aldus de klacht. De klacht is opgesteld door Roberto Bissio, coördinator van Social Watch en Network-voorzitter voor Latijns Amerika, en door Carlos Abin, directeur van het Derde Wereld Instituut in Uruguay. Zij zijn de ontwerpers van de Internetsite uruguaytotal.com, waar binnen twee jaar tijd ongeveer één miljoen pagina's per maand worden bekeken. De site kostte minder dan een half miljoen dollar.

De pogingen van de Development Gateway om aansluiting te vinden bij ontwikkelingsorganisaties doen de wereld van niet-gouvernementale organisaties (NGO's) steigeren. De NGO's vrezen dat hun websites in het niet zullen verdwijnen bij de nieuwe site van de Wereldbank.

Volgens Alex Wilks van het Bretton Woods Project dreigt de Development Gateway 'een elektronische Toren van Babel' te worden door 'links' te leggen tussen iedereen die in de verste verte met ontwikkeling te maken heeft. Het Bretton Woods Project is één van de belangrijkste critici van de Wereldbank en coördineert het verzet tegen de Development Gateway.

Volgens de twee Uruguayaanse ontwikkelingsorganisaties is de hele onderneming is niet meer dan een instrument voor public relations voor de Bank zelf. 'Dit is een duidelijk geval van misbruik van gelden die bedoeld zijn voor armoedebestrijding. Verder houdt de Bank zich ook niet aan de uitgeversethiek door een propaganda-actie te presenteren als een internetproject rond ontwikkeling.'

Development Gateway
Website van Wereldbank
Website van Wereldbank
Website van Wereldbank

Reacties