Peuters bijspijkeren in sloppenwijken

01-02-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/Oneworld

 

Het Oscarcito-project richt zich op kinderen die in extreme armoede leven en stimuleert hun ontwikkeling. Het onderwijsprogramma voor peuters is ontwikkeld door de Argentijnse Nationale Raad voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek (CONICET).

 

Beatriz Diuk van CONICET heeft zich verdiept in de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in de sloppenwijken en zag dat de achterstand al heel vroeg ontstaat. 'Ze hebben bijvoorbeeld geen boeken, dus kunnen ze niet het taalgebruik van die boeken in zich opnemen, wat anderen kinderen wel doen.'

 

In Argentinië leeft 55 procent van de kinderen jonger dan 14 jaar onder de armoedegrens. 

'De schatting is dat aan kinderen uit de middenklasse zo'n 6000 verhaaltjes worden voorgelezen voordat ze naar de basisschool gaan, terwijl de doelgroep van dit programma er geen hoort', stelt Celia Rosemberg, een andere medewerkster van het Oscarcito-project.

 

Belevingswereld

 

Het Oscarcito-project zorgt dat peuters uit arme gezinnen toegang krijgen tot boeken, spelletjes en ander lesmateriaal dat aansluit bij hun belevingswereld. Leraren worden bijgeschoold en families voorgelicht. Het programma is bedoeld voor gebruik thuis en in kinderopvangcentra.

 

oscarcito2Oscarcito, een klein jongetje, is het gezicht van de lesmethode. Zijn wereld lijkt op de wereld die de kinderen kennen uit de sloppenwijk. 

 

 

Voor het project is een groep kinderen nauwkeurig bestudeerd. Er zijn urenlange video-opnamen van de kinderen gemaakt, om hun gedrag te analyseren.Ook de taal van de kinderen is bestudeerd.

 

 

 

'We willen dat de kinderen hun woordenschat uitbreiden, met als uitgangspunt hun eigen vocabulair.' Aldus Ana Maria Borzone, directeur van het project. 'We vinden het belangrijk dat de kinderen de woorden gedrukt zien die ze normaal gebruiken en het materiaal dat ze lezen moet gaan over een realiteit die hen bekend is. De kinderen kunnen zich identificeren met Oscarcito.'

 

Dus gaan de boeken van Oscarcito over een kleine jongen die in plassen regenwater speelt in steegjes die typerend zijn voor de sloppenwijken. Of over Oscarcito die voetbalt op een braakliggend terrein of rondrent tussen de kippen.

 

Met het Oscarcito-programma is twee jaar geleden begonnen. Een voorzichtige start kennelijk, want het heeft nog maar driehonderd kinderen bereikt. De Duitse cabaretier Horst Schroth heeft het project omarmd en ondersteunt het met zijn eigen geld. Ook de organisatie Care International draagt financieel bij.

 

 

 

Oscarcito (Spaans)
Care en Oscarcito (Duits)

 

Reacties