Nederlanders sceptischer over millenniumdoelen

07-11-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: Oneworld

 

Dit blijkt uit een enquête van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), die eind september is gehouden. De NCDO ondervraagt het publiek sinds 2003 jaarlijks over de millenniumdoelen. Dit jaar is de enquête vlak voor en vlak na de Millenniumtop van de Verenigde Naties gehouden.

 

De media-aandacht voor de Millenniumtop zorgde voor een grotere bekendheid van de millenniumdoelen. In een maand tijd steeg het aantal Nederlanders dat van de millenniumdoelen gehoord heeft van 39 procent naar 51 procent. Maar de publiciteit over de Millenniumtop was door het stroeve verloop van de top niet overwegend positief. Mogelijk daardoor zijn minder Nederlanders gaan geloven dat de millenniumdoelen in 2015 daadwerkelijk worden gehaald.

 

* Van de mensen die gehoord hebben van de millenniumdoelen, kan eenderde geen specifieke doelen noemen

* Armoedebestrijding en onderwijs voor kinderen zijn de bekendste millenniumdoelen

Verbetering huisvesting en emancipatie zijn het minst bekend

* Vrouwen zijn minder bekend met de millenniumdoelen dan mannen

* Hoewel minder jongeren weten wat de millenniumdoelen zijn, zijn ze samen met de hoogopgeleiden wel optimistischer over de realisering van eerlijke handel in de wereld

Nationale en internationale acties hebben volgens de NCDO ook bijgedragen aan de bekendheid van de millenniumdoelen. Van de Live8-concerten bijvoorbeeld heeft meer dan tachtig procent iets meegekregen en meer dan veertig procent kent de Nederlandse campagne 'Maak het waar. Armoede de wereld uit'.
 

Wereldhandel

 

De NCDO onderzocht ook hoe het Nederlandse publiek denkt over de liberalisering van de wereldhandel. Tweederde van de ondervraagden verwacht niet dat ontwikkelingslanden binnen tien jaar hun producten zonder invoerrechten op de Europese markt kunnen brengen. Opvallend is dat meer dan de helft dat terecht lijkt te vinden. Ruim zestig procent is voor beperking van Chinese textielimporten, zelfs als dat betekent dat men meer betaalt voor kleding. In het onderzoek wordt echter alleen de Chinese textiel als voorbeeld genoemd.

 

Ook is de vraagstelling naar de liberalisering van de wereldhandel erg sturend. Zo luidt vraag 5.1 van de enquête: 'Vindt u dat ontwikkelingslanden zonder belemmeringen alles moeten kunnen exporteren naar Europa, ook als dat leidt tot ontslagen in Nederlandse bedrijven en tot het wegconcurreren van Nederlandse boeren, of vindt u dat Europa zichzelf moet beschermen met importheffingen?'

De ondervraagde wordt voor de keus gesteld voorstander te zijn van 'vrije export van ontwikkelingslanden, ook al geeft ons dat minder werk', of 'bescherming van onze economie door importheffing'. Zestig procent zegt hierop voorstander te zijn van bescherming van onze economie.

 

 

Rapport NCDO

NCDO

 

Reacties