Iraanse vrouwen krijgen nieuws uit Nederland

02-05-2006
Door: Wiebke Pittlik
Bron: OneWorld

 

Volgens hoofdredactrice Mina Saadadi wordt veel nieuws dat voor vrouwen relevant is, in Iran over het hoofd gezien. Ook de websites voor Iraniërs in het buitenland richten zich vrijwel uitsluitend op mannen, zegt Saadadi. Ze staaft die bewering met onderzoek naar 25 Iraanse websites. 'Maar 1,5 procent van het nieuws gaat over vrouwen.'

 

'Als het bijvoorbeeld over werkloosheid gaat, dan wordt er niet vermeld hoe de situatie voor vrouwen is.Geweld tegen vrouwen is toegestaan in de Iraanse wetgeving. Eerwraak wordt gestimuleerd, daders worden beloond. In de media wordt dit niet aan de kaak gesteld.'
 

'Ander voorbeeld is de Iraanse arbeidswet. Bedrijven met minder dan 10 werknemers hoeven zich niet aan die wet te houden. Die werknemers hebben dus nauwelijks rechten. Daarover lees je wel, maar er wordt niet bij vermeld dat de meeste werkende vrouwen juist in zulke bedrijven werken.' 

Domeinnamen  logo Shahrzad News


Om te voorkomen dat de site in Iran wordt geblokkeerd, maakt Shahrzad News gebruik van verschillende domeinnamen zodat de site in de lucht kan worden gehouden. Het nieuws wordt ook per e-mail verspreid.

Saadadi wil met het persbureau niet alleen vrouwen in haar geboorteland bereiken, maar ook Iraanse vrouwen in het buitenland.
 

Shahrzad News is een gezamenlijk project van de Iraanse Dokhtarak Group, het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) in Amsterdam en het Radio Nederland Training Centre (RNTC) in Hilversum. Dokhtarak, een Iraanse nieuwsorganisatie die zich op vrouwenthema's richt, zorgt voor de contacten met Iraanse journalistes in en buiten Iran. Het IIAV en het RNTC waarborgen de inhoudelijke en journalistieke kwaliteit.

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert de nieuwsdienst de komende twee jaar. Het ministerie investeert  op verzoek van de Tweede Kamer in totaal bijna 15 miljoen euro in projecten voor onafhankelijke media in Iran.

 

Satellietzender

 

De plannen voor het steunen van een satellietzender, gericht op Iran, zijn van de baan. De Tweede-Kamerleden Farah Karimi (GroenLinks) en Hans van Baalen (VVD) hadden de regering vorig jaar in een motie gevraagd om zo'n zender te steunen. De Tweede Kamer steunde het voorstel. Minister Bot van Buitenlandse Zaken reageerde huiverig. Zo'n zender zou door Iran worden opgevat als buitenlandse inmenging.

 

De minister besloot wel 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het bevorderen van mediapluriformiteit in Iran, maar wilde nadrukkelijk ook andere initiatieven de kans geven. 
 

Het geld is uiteindelijk verdeeld over elf projecten, waaronder Shahrzad News. De voorstellen voor een satellietzender vielen buiten de boot. Volgens minister Bot waren deze 'van onvoldoende kwaliteit'.

 

Onder de overige projecten die geld krijgen van het ministerie is ook de onafhankelijke radiozender Radio Zamaneh, een project van de Nederlandse organisatie Press Now. Dit radiostation zal uitzenden via de korte golf en via internet.
 

 

De website Shahrzadnews.org is pas in juli operationeel

 

 

 

Reacties