Internetdialoog als tegengif tegen 'botsing der culturen'

14-09-2006
Door: Jess Smee
Bron: IPS

 

Doel van de denktank is: de groeiende onverschilligheid en de nakende "clash der culturen" tegengaan. Het internationale denkplatform is een idee van de Duitse commerciële filmmaker Ralf Schmerberg. Hij volgde de oorlog van de Amerikanen in Irak van dichtbij en wilde daar op een originele en constructieve manier tegen in gaan. "Ik wilde iets nieuws op poten zetten en niet alleen met vredesvlaggen staan zwaaien", zegt hij.
 
Dropping Knowledge opende een website (http://www.droppingknowledge.org), waarop mensen van alle leeftijden en nationaliteiten vragen over prangende sociale thema's van deze tijd konden posten. Vorige week kwamen dan 112 internationale denkers in Berlijn samen om willekeurig op honderd van de meer dan 30.000 geposte vragen een passend antwoord te zoeken.
 
De samenkomst was zaterdag niet toevallig op de Bebelplatz, waar de nazi's in 1933 een massale boekverbranding organiseerden. Onder de aanwezige panelleden waren bekende figuren als Bianca Jagger, maar ook 'gewone' mensen als China Keitetsi, een voormalige kindsoldaat uit Uganda, en Wang Dan, een slachtoffer van de bloedige repressie op het Tiananmen-plein in Peking, in 1989.
 
De panelleden debatteerden zeven uren lang over onderwerpen als ecologie, internationale politiek en wetenschap. Antwoorden van de panelleden op de prangende vragen, worden op internet gepubliceerd.
 
De organisatoren hopen dat dit de mensen ertoe zal aanzetten om online, over culturen en volken heen, met elkaar in dialoog te gaan over belangrijke sociale thema's. Dropping Knowledge gelooft dat "dit dringend nodig is als een eerste aanzet tot democratie, om de voorspelde clash der culturen tegen te gaan, en om te zoeken naar overtuigende oplossingen voor prangende sociale thema's van deze tijd."
 
"Het is een interessant project, vergelijkbaar met de alternatieve Wikipedia-encyclopedie", zegt panellid Eliot Weinberger, de Amerikaanse auteur van het veelgeprezen anti-oorlogsboek "What I Heard About Iraq". "Het is zeker ambitieus, maar ik vind dat ik moet deelnemen. Als je onder president Bush in de VS woont, is het internet de enige plaats waar de oppositie zich kan laten horen. Het web is een natuurlijke habitat voor een onderneming zoals deze."
 
Udi Alone, een Israëlische filmmaker, vindt dat Dropping Knowledge een voorbeeld is voor geïnspireerde mensen over de hele wereld. "Het werd hoog tijd dat er iets gebeurde zoals dit. Het is zo gemakkelijk om achterover te leunen en kritiek te spuien op de uitspraken en daden van andere mensen. Eindelijk is de tijd aangebroken dat alternatieve denkers met frisse ideeën op de proppen komen."

 

Reacties