Eerste drie 'Millenniumgemeenten'

01-05-2007
Door: Nadine Ancher
Bron: OneWorld/IPS

 

"De Millenniumdoelen kunnen nooit gehaald worden als alleen regeringsleiders zich met honger en armoede bemoeien. Ze hebben partners in de samenleving nodig om die dromen waar te maken" meent Jaap Breugem, VNG-campagneleider van de Millennium Gemeente. Op zaterdag 7 juli 2007 zijn we halverwege 2015; dan is de helft van de VN-Millenniumcampagne verstreken.

DoorslagOude Gracht Utrecht

"Die dag is hét scharniermoment om als gemeente en gemeenschap te handelen. Honderd jaar geleden waren het óók de gemeenten die de doorslag gaven op het gebied van het terugdringen van besmettelijke ziekten. Bovendien moet zestig procent van de doelen worden waargemaakt op lokaal niveau, als het gaat om watervoorziening, basisscholen, eerstelijnsgezondheidszorg en het ophalen van vuilnis. Als dat werkelijk zo is, moeten lokale overheden in ontwikkelingslanden gesteund worden. We moeten bruggen naar deze mensen en steden bouwen".

Verstedelijking

Driekwart van de 443 Nederlandse gemeenten zou in de breedste zin van het woord momenteel actief zijn op het terrein van gemeentelijk internationale samenwerking. Op 11 april werd Den Haag al uitgeroepen tot de eerste 'Millenniumgemeente' van Nederland. Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) wees op de tendens dat steeds meer mensen in steden wonen, ook in ontwikkelingslanden. "Daardoor vindt een verstedelijking van de armoede plaats". Zijn boodschap dat ook "armoedebestrijding moet verstedelijken" sluit aan bij de VNG-gedachte dat het juist de gemeenten zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelen.

 

 

 

UtrechtVan stad tot stad

"Stedenbanden zijn de dragers voor ontwikkelingssamenwerking" meent ook de Utrechtse wethouder Robert Giesberts (Groen-Links). Utrecht is één van de drie gemeenten die zich inmiddels als Millenniumgemeente heeft aangemeld. "We moeten aansluiten op wat we daadwerkelijk als gemeente voor de Millenniumdoelen kunnen betekenen" vindt Giesberts. "Omdat we gemerkt hebben dat het van stad tot stad, van gemeente tot gemeente, gemakkelijker samenwerken is, dan als hulporganisatie met de stedelijke overheid van een ander land."
 

 

Verdubbelen

Volgens de wethouder richt Utrecht zich vooral op de Millenniumdoelen armoede en onderwijs. "Zonder gedegen onderwijs zul je armoede blijven houden". Hiervoor willen we het particulier initiatief extra steunen. Veel bewoners in Utrecht zetten zich al in voor voorlichting over en fondsenwerving voor een project in een ontwikkelingsland. Vaak zijn dat ook landen van herkomst van de bewoners van onze stad. Wij willen als gemeente deze initiatieven ondersteunen door de opbrengsten van fondswerving te verdubbelen".

Decennialang heeft de stad Utrecht al een stedenband met León, in Nicaragua. "We dragen daar bij aan economische ontwikkeling, woningbouw en fietspromotie. Utrecht wil in 2030 zo 'klimaatneutraal' mogelijk worden. We willen wat aan onze CO2 uitstoot doen. Ter compensatie gaan we in Nicaragua 10.000 bomen planten."

Symbolisch?

Bij Giesberts bestaat wel de angst "dat de campagne slechts een symbolische verklaring betreft, zonder nieuw beleid te maken. Het is natuurlijk goed om een Millenniumgemeente te worden, als je maar niet alleen het bestaande beleid in de schijnwerpers wilt zetten. Ik zou het jammer vinden als honderd gemeenten zich nu tot Millenniumgemeenten gaan uitroepen, maar in daden geen nieuws onder de zon brengen. Mensen alleen bekend maken met de Millenniumdoelen is een armoedig gebaar".

Voortouw

VNG-campagneleider Breugem wil vooral de bewustwording van burgers vergroten. "Ik verwacht niet dat horden mensen ineens de straat opgaan om iets tegen malaria te doen. Maar ik ga wel uit van de idee dat de gemeente een waardegemeenschap is die als democratische entiteit het voortouw kan nemen. Zodat mensen getriggerd worden, enthousiast, waardoor een dialoog ontstaat. Ik hoop dat burgers hun gemeente gaan bellen met de vraag wat hun koers is en wat ze zélf kunnen doen."

Die betrokkenheid kan volgens Breugem eenvoudigweg door bewust te consumeren; duurzaam geproduceerd hout te kiezen, papier te gebruiken met het FSC-keurmerk, Fair Trade-producten te kopen, bewust te beleggen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te compenseren voor een goed milieu en klimaatbeleid."

 

www.millenniumgemeente.nl

Reacties