Een handvol vragen: Daniëlle Hirsch

17-03-2009 Bron: IS Online
One World

Een groep topmensen uit het bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en maatschappelijke organisaties gaan het kabinet adviseren over het behoud van biodiversiteit en duurzaamheid. Milieu-econoom Daniëlle Hirsch, directeur van Both Ends en lid van de taskforce, licht het initiatief toe.

Wat mogen we van zo’n taskforce met zwaargewichten verwachten?
“Onze formele opdracht, die de ministeries van Landbouw, VROM en Ontwikkelingssamenwerking bij ons hebben neergelegd, is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het kabinet. Bijvoorbeeld rond Prinsjesdag. Uiteindelijk willen we bereiken dat in een nieuw regeerakkoord biodiversiteit op mondiaal niveau goed de aandacht krijgt die het verdient.”

Het kabinet zal nu eerst de kredietcrisis willen aanpakken.
 “Misschien is de kredietcrisis ook wel een kans. We kunnen het nu hebben over de begrenzing van wat we willen en kunnen. Dit kabinet schenkt veel meer aandacht aan duurzaamheid dan voorheen. Maar echt duurzame keuzes zijn pijnlijke keuzes, want die kunnen ingaan tegen economische belangen. Die keuzes worden onvoldoende gemaakt. De woorden zijn er, en de intentie is er, maar het kan wel wat steviger. Kijk naar klimaatverandering. Nederland zegt alleen: ‘We gaan CO2 opslaan onder de aarde en leggen ergens anders een bos aan’. Dat is geen echte oplossing, terwijl het twee voor twaalf is.”

Is het echt zo erg gesteld?
“Kijk naar het model ‘grenzen aan de groei’ van de Club van Rome uit 1972. Dertig jaar later zijn de voorspellingen over onder meer bevolkingsgroei en vervuiling nog eens doorgerekend met de cijfers die we nu kennen, en het klopt! De wereldbevolking zal toenemen tot 9 miljard, maar vervolgens in heel korte tijd afnemen tot 4,5 miljard, omdat er geen water meer beschikbaar is, de lucht vervuild is,  en planten en dieren verdwijnen. De mens is statistisch gezien een van de eerste soorten die zullen uitsterven, want we zijn erg afhankelijk van de voedselketen.”

Both Ends steunt organisaties in ontwikkelingslanden die werken aan armoedebestrijding en milieubeheer. Wat is precies uw rol in de taskforce?
“Mijn missie is om te laten zien dat we als Nederland veel invloed hebben op de kwaliteit van leven in met name ontwikkelingslanden. We zijn een van de grootste vervuilers wereldwijd.  In plaats van ons eigen energieverbruik drastisch te verminderen, gaan we op zoek naar alternatieve brandstoffen zoals palmolie, jatropha, maïs en soja. Dat gaat ten koste van de voedselproductie, landrechten worden geschonden. Wij kunnen hier niet vrolijk economisch groei doormaken en denken dat de rest van de wereld daar geen last van heeft. Wat ons betreft is de basisvraag: zijn we voor nog meer groei of vinden we dat het genoeg is?”

Wat zou zo’n keuze dan betekenen?
“Neem de sojaproductie in Latijns Amerika. Nederland is een van de grootste importeurs. De soja wordt verwerkt in veevoer of doorgehandeld naar de rest van Europa. Als importeur heb je de plicht en de kans om je stempel te drukken op de productieketen. Wij kennen duurzame productieketens van palmolie, specerijen, soja, organische thee. Ze zijn nu nog kleinschalig, maar als ze meer markttoegang in het Westen krijgen, kan de duurzame productie enorm toenemen.”

Bent u niet bang voor een schisma tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties binnen de taskforce?
“Het leuke van die taskforce is…als je even alle organisaties erachter wegdenkt, zitten er allemaal mensen die zien dat het anders moet. Iedereen heeft zijn eigen expertise en ideeën. Een ceo van DSM is iets heel anders dan een directeur van Both Ends, maar we spreken samen een aantal basisprincipes af waarop we onze adviezen gaan baseren. Een directeur van KLM maakt zich wel degelijk zorgen over de kwaliteit van leven in de wereld, al is het maar omdat KLM mensen naar mooie oerwouden of schone tropische stranden wil brengen.”

Heeft u nog een tip voor de Nederlandse consument om alvast duurzaam te handelen?
“Koop eens een bosje bloemen met het FFP-keurmerk. Die zijn duurzaam geteeld.”

Lonneke van Genugten

Hoofdredacteur OneWorld. Leest en schrijft het liefst over Congo, Rwanda en...

Lees meer van deze auteur >

Reacties