Amnesty legt kandidaten mensenrechtenraad langs de meetlat

19-04-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

 

'What you should know' heet de nieuwe website met als ondertitel: Amnesty's gids van de kandidaten voor de VN-mensenrechtenraad.

Elk kandidatenprofiel begint met een beschrijving van feiten en evaluaties door Amnesty zelf. Vervolgens wordt onder meer aangegeven welke internationale mensenrechtenverdragen een land heeft geratificeerd, welk voorbehoud is gemaakt ten aanzien van verdragen en in hoeverre een land consistent verantwoording aflegt over naleving van mensenrechtenverdragen.


Op de vingers getikt
 

Dinsdag telde de lijst op de site van Amnesty 48 kandidaten voor 47 zetels. Onder de 'Oost-Europese' landen, die 6 zetels te verdelen hebben, is de belangstelling groot. Kandidaat Rusland wordt onder meer op de vingers getikt voor mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. Uit Albanië komen berichten over mishandeling en marteling van gevangenen.

Voor de dertien Afrikaanse zetels hebben vooralsnog alleen Algerije, Mali, Mauritius en Marokko officieel hun kandidatuur gesteld. Mauritius heeft een onbevlekt blazoen; Amnesty heeft zelf geen rapport uitgebracht over het land. De meeste mensenrechtenverdragen heeft het land geratificeerd.

Over Nederland, dat zich dinsdag bij monde van minister Bot van Buitenlandse Zaken kandidaat stelde, schrijft Amnesty onder meer dat de Tweede Kamer overweegt de maximale tijd die een verdachte in voorarrest mag doorbrengen, te verlengen voor verdachten van terroristische misdaden. Ook maakt Amnesty melding van het feit dat de regering mensen die op de een of andere manier 'aanzetten' tot terrorisme of andere misdaden als oorlogsvergrijpen of genocide 'verheerlijken', strafrechterlijk wil kunnen vervolgen.

Reputatie
 

De totstandkoming van de nieuwe mensenrechtenraad heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In de oude commissie hadden landen zitting die zelf geen goede reputatie hebben op het gebied van mensenrechten.
 

In de nieuwe opzet benoemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de kandidaten. Die moeten zich gesteund weten door meer dan de helft van de VN-lidstaten. Stemonthoudingen gelden als tegenstem.

'Landen hebben beloofd bij stemming de reputaties op het gebied van mensenrechten te laten meetellen', stelt Martin Macpherson, directeur Internationaal Recht en Internationale Organisaties bij Amnesty International (AI). 'Deze site is een laagdrempelig instrument, waarmee landen snel informatie kunnen vinden over alle kandidaten. Dat helpt hen een verstandige keuze te maken in het belang van de rechten van de mens.'

 

 

 

Reacties