Wereld Sociaal Forum in Karachi van start

26-03-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

In januari sloeg het Wereld Sociaal Forum 2006 al zijn tenten op in Mali (Afrika) en Caracas (Latijns-Amerika), nu is Azië aan de beurt. Het WSF in Pakistan duurt van 24 tot 29 maart. Mogelijk komt er in oktober nog een vierde editie, in Bangkok.
 
Op het Wereld Sociaal Forum draait alles rond het verzet tegen een wereld die bestuurd wordt volgens een economische logica van groei en winstmaximalisering, kortweg aangeduid met neoliberalisme. Wat daarvoor in de plaats moet komen, is moeilijk voor één gat te vangen.
 
De jaarlijkse bijeenkomst van andersglobalisten wordt dit jaar op verschillende plaatsen georganiseerd omdat het de regionale spreiding van de beweging ten goede komt. Aan deelnemers zal het WSF in de miljoenenstad Karachi geen gebrek hebben. De organisatoren verwachten 30.000 deelnemers. Dat is dubbel zoveel als het WSF in het Malinese Bamako en drie keer minder dan de editie in Caracas, waar 100.000 mensen op afkwamen. De cijfers maken duidelijk dat het WSF nog altijd het sterkst leeft in het continent waar het in 2001 ontstond.
 
Daarom 'is decentraliseren een goed idee', vindt een WSF'er van het eerste uur. 'Het is belangrijk dat Afrikaanse en Aziatische groepen discussiëren over zaken die voor hen belangrijk zijn.'
 
Tegelijk hebben veel WSF-veteranen een steeds groter probleem met een formule die intussen zes jaar oud is. Het Wereld Sociaal Forum is nog steeds 'een open ontmoetingsruimte voor sociale bewegingen, netwerken, niet-gouvernementele organisaties en andere middenveldorganisaties'. Sommige deelnemers vinden dat het WSF meer concrete actie moet opleveren.

Reacties