Wereld Natuurfonds noemt compromis Pronk kansrijk

13-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Greenpeace heeft de nodige kritiek op het voorstel. De milieuorganisatie vindt het compromis op het eerste gezicht 'nog slechter dan het stuk van Pronk op de klimaatconferentie in Den Haag'. Volgens H. Altevogt zaten er in het vorige stuk al zoveel ontsnappingsroutes dat de uitstoot van broeikasgassen in 2010 in feite niet lager hoeft te zijn dan in 1990, maar juist hoger kan worden. 'Het nieuwe compromis biedt nog meer ruimte om de uitstoot te laten stijgen', aldus Altevogt.

Een van de mogelijkheden die Pronk wil bieden is het nog ruimer, in totaal de helft, laten meetellen van bossen en andere natuurgebieden om kooldioxide (CO2) 'op te slorpen'. Daar is veel kritiek op, omdat grote uitstoters van broeikasgassen als de VS en Canada dan nauwelijks nog echte vermindering zouden moeten realiseren.

Maar volgens klimaatspecialist Sible Schöne van het WNF moet Pronk er in elk geval voor zorgen dat de afspraken die in 1997 in Kyoto zijn gemaakt niet op losse schroeven komen te staan. Daar zorgt het nieuwe voorstel van Pronk volgens hem voor. Hiermee zouden de klimaatonderhandelingen in juli in Bonn kunnen worden voortgezet.

Schöne: 'Misschien haken de Verenigde Staten alsnog af, en daarmee ook Canada en Australië. Maar het is cruciaal dat Japan niet afvalt. Dan blijven er te weinig industrielanden over om het Kyoto Protocol te kunnen ratificeren en treedt het niet in werking.'

De Europese Commissie noemt het stuk van Pronk een goede basis om over tien dagen met succes verder te werken aan een mondiaal klimaatakkoord. Dan ontmoeten de veertig toonaangevende landen van de klimaatconferentie elkaar in New York.

Geld voor aanpassingsfonds
Pronk stelt ook voor om een Adaptatiefonds op te richten, waar vanaf 2005 jaarlijks een miljard dollar in moet. Dat fonds moet ontwikkelingslanden enerzijds in staat stellen zich te wapenen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Anderzijds kunnen zij hiermee projecten rond duurzame ontwikkeling financieren.

Als de fonds gevuld moet gaan worden volgens het internationaal aanvaarde principe 'de vervuiler betaalt', dan zullen de VS een zeer forse duit in het zakje moeten doen. Het rijkste land is verantwoordelijk voor een kwart van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Na de internationale milieutop in Rio in 1992 werd voor de overdracht van duurzame kennis en technologie van Noord naar Zuid al het Global Environment Facility (GEF) opgericht. Mogelijk zou dit fonds ook de broeikasgelden gaan beheren.

Maar er is vanuit ontwikkelingslanden veel kritiek op de werking van het GEF. Veel eerder kleinschalige projecten vanuit die landen zouden worden afgekeurd op basis van onterechte criteria en er zouden vooral grootschalige projecten, gestuurd vanuit de rijkere landen worden gefinancierd.


Global Environment Facility:
Klimaatnieuws:
Klimaatnieuws:

Reacties