Wereld Natuur Fonds wil meer beschermde natuurgebieden

11-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/doris

De organisatie roept de Europese Commissie op 2326 extra gebieden onder de zogenaamde Habitat-richtlijn aan te wijzen om bedreigde dier- en plantensoorten te beschermen. Als dat te lang op zich laat wachten, kan dat betekenen dat onder meer de bruine beer en de wolf uit Europa verdwijnen.

De Habitat-richtlijn, die sinds 1992 van kracht is, verplicht de vijftien lidstaten om waardevolle natuurgebieden goed te beschermen. In de Habitat-lijst zijn gebieden kleiner dan 250 hectare tot nu toe niet opgenomen. In Nederland zijn juist veel van dit soort kleine natuurgebieden.

Nederland heeft inmiddels 76 gebieden onder de richtlijn aangewezen, maar volgens de internationale afdeling van het Wereld Natuur Fonds (WWF) is dat niet genoeg. Nog eens 78 natuurgebieden, zoals het Voornes Duin bij Rotterdam en de Weerribben in Overijssel, zouden de bescherming van de richtlijn moeten krijgen.

Deze natuurgebieden vallen wel onder de nationale Natuurbeschermingswet, maar die biedt maar beperkte bescherming. Een gebied geniet betere bescherming als het valt onder een Europese wet.

Als Nederland besluit een bepaald gebied niet meer te beschermen met de Natuurbeschermingswet (bijvoorbeeld bij veranderingen in de ruimtelijke ordening: de aanleg van een snelweg door een natuurgebied), dan kan Brussel dat besluit ongedaan maken.

De lidstaten en de Europese Commissie bogen zich al eens over de lijst. In september volgt een tweede ronde.

Wereld Natuur Fonds

Reacties