‘Wereld heeft groene Genève Conventie nodig’

12-02-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Conventie van Genève regelt het humanitaire oorlogsrecht. Het beschermt onder andere de rechten van krijgsgevangenen en de burgerbevolking.

Een soort Geneefse Conventie die de bescherming van het milieu ten tijde van oorlog vastlegt, acht Toepfer nodig. ‘Te vaak negeren we de impact van een oorlog op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Ook het gebruik van het milieu als wapen moet wereldwijd worden veroordeeld. Het is een internationale misdaad tegen de menselijkheid, tegen de natuur.’

Want niet alleen heeft het milieu ernstig te lijden onder oorlogen, het milieu is vaak zelf de oorzaak van conflicten, bijvoorbeeld bij geschillen over natuurlijke bronnen als water. Daarom kan de vrede het best worden bewaard als het milieu wordt beschermd en de armoede bestreden, aldus het hoofd van de Unep.

Dierenwereld

Milieubescherming moet een fundamenteel onderdeel zijn van een langdurig vredesbeleid, vindt Toepfer. Hij wijst op de opgeblazen oliebronnen tijdens de Golfoorlog in 1991. Door de vrijgekomen roetvlokjes is het sterftecijfer in Koeweit het jaar daarop met 10 procent gestegen.

Ook landmijnen zijn zeer schadelijk voor het milieu. Getroffen landbouwgrond kan niet meer worden bewerkt en dwingt de bevolking tot het kappen van bossen en aantasten van andere beschermde gebieden.

Vluchtelingenstromen verstoren de dierenwereld. In de nationale parken en reservaten van Angola telt de dierenwereld bijvoorbeeld nog maar 10 procent van zijn oorspronkelijke aantal.

Hebzucht

‘Het kwaad moet te allen tijde bestreden worden,’ zegt Toepfer. ‘Maar veel conflicten worden gevoed door de hebzucht naar natuurlijke bronnen.’ Zoals in Angola, waar de rebellen tussen 1992 en 2001 meer dan vier miljard dollar hebben verdiend aan bloeddiamanten.

‘Armoedebestrijding is het vredesbeleid van de 21ste eeuw.’ Maar we moeten veel verder gaan, vindt Toepfer. ‘Er zijn sancties nodig wanneer het milieu doelbewust aan oorlogsrisico’s wordt blootgesteld.’

Reacties