Wereld Economisch Forum bepleit toenemende arbeidsmigratie

20-01-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens een studie van het WEF ziet Europa de komende jaren haar aandeel in de mondiale productie dalen van 18 naar 10 procent. Dat is het gevolg van een slinkend arbeidsleger, dalende geboortecijfers en de immer toenemende levensverwachting in de industrielanden. Het aandeel van Japan zou worden gehalveerd tot 4 procent.

Het WEF ziet de oplossing in onder meer groeiende investeringen in technologie, stimulering van de arbeidsparticipatie en arbeidsmigratie. Gewezen wordt op het potentieel aan arbeidskrachten in landen als China en India.

Daarbij zijn twee mogelijkheden. Of de EU-landen halen goedkope arbeid uit lage-inkomenslanden hierheen, of ze investeren kapitaal in ontwikkelingslanden waar arbeid in overvloed is, aldus een van de samenstellers.

Profiteren

Het WEF begint woensdag, de dag waarop in het Indiase Mumbai het Wereld Sociaal Forum, ooit ontstaan uit protest tegen het WEF, wordt beëindigd. In het Zwitserse Davos komen vooraanstaande politici, maar vooral directeuren van multinationals en financiële instellingen vijf dagen bijeen om zich te buigen over thema’s als mondiale veiligheid, economische vooruitzichten, innovatie en sociale ongelijkheid.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan riep de deelnemers dinsdag al op ook de arme bevolking in ontwikkelingslanden eerlijk te laten profiteren van de bepleitte globalisering. Hij prees de bedrijven die in het kader van het Global Compact, het VN-programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook werken aan verbetering van milieu- en arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Juist ook in politiek en economisch mindere stabiele tijden verdient hun voorbeeld navolging, aldus Annan.

Maatschappelijke organisaties verwachten weinig van de ‘eerlijke intenties’ van het WEF. Friends of the Earth International (FoEI), waarbij het Nederlandse Miliedefensie is aangesloten, bekritiseert het gesloten karakter van de bijeenkomst. Op een verzoek om de agenda en lijst van deelnemers kreeg FoEI naar eigen zeggen nul op het rekest.

Handelsdoorbraak?

Het WEF zou (per ongeluk) wel eens voor een doorbraak in de onderhandelingen over vrijhandel kunnen zorgen. Want in Davos zijn ook de handelsministers van zo’n 20 belangrijke leden van de WTO bijeen.

Sinds de Amerikaanse handelvertegenwoordiger Zoellick een week geleden meer toezeggingen deed over onder meer het schrappen van exportsubsidies op landbouwproducten, lijkt er beweging te zijn gekomen in de onderhandeling over liberalisering van de wereldhandel. De VS stellen zelfs voor dat landen als Pakistan, Brazilië of Chili, die eerder dwarslagen, de onderhandelingen leiden.

De Cairns-groep van grote landbouwproducenten, waarvan bovengenoemde landen deel uitmaken, is voorzichtig positief over de Amerikaanse stappen. Zij willen ook dat de VS en Europa hun interne steun en importbeperkingen stopzetten.

WEF website
Nieuws over het Wereld Sociaal Forum

Reacties