Weinig schot in nakomen van internationale afspraken

02-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Overheden en internationale instellingen hebben afgesproken om vóór 2015 de wereldwijde armoede met de helft terug te brengen. Daarvoor zijn onder andere investeringen nodig in basisonderwijs en primaire gezondheidszorg. Social Watch, een verzameling van maatschappelijke organisaties in 50 landen, ziet nauw toe op het nakomen van die belofte.

Het jaarrapport van Social Watch toont geen eenduidig beeld. ‘Er is vooruitgang en achteruitgang,’ is de conclusie. De helft van de onderzochte 155 landen maakt stappen voorwaarts. Landen als Bolivia en Ghana worden als goede voorbeelden aangehaald, maar ook hier ‘heerst nog heel veel armoede’.

Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking vond tijdens de presentatie van het rapport maandag in Den Haag dat er een internationaal fonds moet komen om het basisonderwijs in arme landen te verbeteren. Nederland trekt dit jaar een paar miljoen gulden uit voor onderwijs in arme landen. Het zou goed zijn als dat geld uit verschillende landen wordt gebundeld en gericht naar de goede plek gaat, zo zei zij.

Vooral in Zambia, Ethiopië, Tanzania en Mozambique gaat het erbarmelijk slecht met het onderwijs. Zo is het probleem in Zambia bijvoorbeeld dat er weliswaar basisscholen zijn, maar dat 60 procent van de schoolverlaters nog altijd analfabeet is.

Toegang tot basisonderwijs is een van de sociale indicatoren waaraan Social Watch vooruitgang afmeet. Andere zijn levensverwachting, voedselzekerheid, kindersterfte en toegang tot gezondheidszorg en schoon water. Het zijn de basisbehoeften van ieder mens, recentelijk ook wel ‘rechtenbenadering tot ontwikkeling’ genoemd.

Volgens Social Watch leeft ‘meer de helft van de mensheid in armoede’. Ter vergelijking: de Wereldbank, die de armoedegrens op een inkomen van 1 dollar per dag legt, heeft berekend dat eenvijfde van de wereldbevolking in absolute armoede leeft.

Om het verschil tussen een economische benadering van armoede en een mensenrechtenbenadering duidelijk te maken haalt Social Watch het voorbeeld aan van de anti-aids medicijnen. De Verenigde Staten klaagden in de Wereldhandelsorganisatie de productie van generieke (‘nagemaakte’) anti-aids medicijnen aan, omdat het ingaat tegen de internationale handelsafspraken over de bescherming van patenten. ‘Wat moet prioriteit krijgen?’ vraagt Roberto Bissio, de hoofdredacteur van het Social Watch rapport, zich in de inleiding af. ‘Het recht te leven van een HIV-patiënt in een arm land of het intellectuele eigendomsrecht van een farmaceutisch concern?’

Bissio: ‘Beide wetten hebben een gelijke status, maar schending van de handelsregels resulteren in zware economische sancties, terwijl de schending van het mensenrecht geen vergelijkbare maatregelen oproept.’

Social Watch website
Hoe is de koek wereldwijd verdeeld?
Hoe is de koek wereldwijd verdeeld?

Reacties