Minister Schultz voorzitter wateradviesgroep Wereldbank

12-02-2015
Door: OneWorld Redactie
Bron: Rijksoverheid
Foto: Hans Mestrum
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is benoemd tot voorzitter van de adviesraad van de Water Global Practice van de Wereldbank. Daarmee komt de Nederlandse wateraanpak internationaal model te staan en zal ons land een voortrekkersrol vervullen bij het oplossen van mondiale waterproblemen.
Nieuws – 

De Water Global Practice adviseert de Wereldbank over wereldwijde aanpak van waterproblemen. De minister is volgens de site van Rijksoverheid erg trots dat ze het voortouw mag nemen. "Nederland heeft een lange traditie van hoe om te gaan met waterveiligheid, schaarste en waterkwaliteit. Die cultuur en aanpak maken Nederland wereldwijd concurrerend en leidend op het gebied van water. Alleen door internationaal samen te werken en kennis te bundelen kunnen we het verschil maken voor een betere, veilige en welvarende wereld. Ik zie het als mijn missie om wereldwijd te pleiten voor een preventieve aanpak van watervraagstukken. "

Onlangs gaf minister Ploumen al aan OneWorld aan dat Nederland een voorname rol speelt bij de aanpak van mondiale waterproblemen. 

Lees hier meer over de benoeming van minister Schultz van Haegen.

Foto: cc
 

Reacties