War Child

01-05-2005
Door: Tekst: Carolien Hovenier


War Child is het kind van Willemijn Verloop. Het verhaal is bekend. Tijdens een reis in het door oorlog verscheurde Bosnië-Herzegovina in 1994 raakte ze onder de indruk van twee Britten die door middel van muziek en creatieve activiteiten kinderen hielpen bij de verwerking van hun oorlogservaringen. Eenmaal terug in Nederland richtte Verloop War Child Nederland op. De nieuwe vorm van hulpverlening trok veel belangstelling van het bedrijfsleven. War Child maakte hier graag gebruik van. Het geld begon binnen te stromen. Voor de projecten over de landsgrenzen, maar ook voor de organisatie zelf. Een accountantskantoor bood aan de boekhouding te doen, een reclamebureau bedacht de advertentiecampagne en een advocatenkantoor hielp bij het opstellen van goede uitzendvoorwaarden voor de veldwerkers. Het resultaat was ernaar. Jaarlijks groeide de organisatie met gemiddeld 30 procent.

Professioneel bestuur

Tips voor snelle organisaties

•Breng in kaart wat je nodig hebt aan expertise en zoek er de juiste partners bij. Het bedrijfsleven voor zaken als organisatieadvies, financiën, fondsenwerving en marketing. OS-organisaties voor vakinhoudelijk advies.

•Collega's helpen graag. 'Ik heb nog nooit "nee" gehoord van een hulporganisatie', zegt Joep Verboeket. 'Dat ze je zien als concurrent is een misvatting.'

•Houd het omslagpunt van vrijwilligersclub naar professionele organisatie nauwlettend in de gaten en schakel tijdig externe hulp in als reorganiseren nodig is.

•Inventariseer de criteria die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen en stem daar de projecten op af.

Verloop zag zich genoodzaakt haar vrijwilligersclub te professionaliseren. 'Dat was lastig', blikt ze terug. 'Zelf heb ik geen expertise in management. Ik ben van huis uit historica. Daarom riep ik de hulp in van consultants, die mij kosteloos met raad en daad bijstonden. Ze adviseerden me een ander bestuur samen te stellen, met mensen die verstand hebben van financiën, hulpverlening en fondsenwerving. Dat betekende opheffing van het oude bestuur, dat uit vrienden bestond. En ja, dat proces leverde soms conflicten op. Maar de oude bestuurders realiseerden zich al snel dat de nieuwe organisatie specifieke expertise nodig had die zij niet in huis hadden. We kozen bewust voor nieuwe bestuurders die niet veel andere bestuursfuncties bekleedden, zodat ze voldoende tijd zouden hebben om toezicht te houden. Het zijn mensen die inhoudelijk kunnen beoordelen of we goed bezig zijn. Als we een project in Afghanistan willen opzetten, denken ze bijvoorbeeld met ons mee over de veiligheidsaspecten.'

Geen gladde jongens

Binnen War Child werd een aantal vrijwilligers vervangen door ervaren betaalde krachten. De overgebleven vrijwilligers schoolden zich bij en pasten zich aan. Sommige trokken hun conclusie en vertrokken. Maar dat waren er niet veel. Officemanager Ingrid Fröberg, medewerker van het eerste uur, verklaart het lage vertrekpercentage uit tijdig ingrijpen en het gevoel serieus genomen te worden. 'Gelijk met het aantrekken van professionals gingen de consultants aan de slag met de reorganisatie. Dat voorkwam dat de boel uit de hand liep. En wat ook belangrijk was: men legde ons niets op. Er kwamen geen gladde jongens over de vloer die ons op basis van een aantal directiegesprekken wel even zouden vertellen wat er ging veranderen. Met iedereen is afzonderlijk gesproken en er is rekening gehouden met onze ideeën.'

Te veel, te snel

Een organisatie draait niet alleen goed doordat er professionele mensen werken. Uiteindelijk komt het aan op een juiste uitvoering van het werk. Verloop: 'Persoonlijk leerpunt voor mij was dat we in het begin soms te veel en te snel hulp wilden bieden. Maar voordat je psychosociale hulp kunt geven, moet eerst aan een aantal basisvoorwaarden zijn voldaan. Kinderen moeten eten en drinken krijgen en een dak boven hun hoofd hebben. Is dat niet het geval, dan moet je samenwerken met andere organisaties die in die basisbehoeften kunnen voorzien, zoals Terre des Hommes en Unicef. Vroeger stapten we hier te snel overheen. Nu geven we het geld pas uit als alle voorwaarden waaronder we ons werk kunnen doen aanwezig zijn.'Reacties