Wahid belooft autonomie voor opstandige provincies

07-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Het grootste probleem waar Indonesië voor staat, is volgens Wahid dat het politiek uiteen valt. Hij sprak van ‘een golf van desintegratie, die de eenheid en solidariteit van het land bedreigt’.

Wahid noemde met name de afscheidingsbewegingen in de provincies Irian Jaya en Atjeh. Ook het bestrijden van de bloedige sociale onrust op de Molukken wordt een speerpunt in het regeringsbeleid, vertelde hij het congres.

In het volkscongres zijn de vijfhonderd leden van het dagelijkse parlement vertegenwoordigd, aangevuld met tweehonderd regionale afgevaardigden en leden van belangengroepen.

De president stelde nogmaals dat het centrale gezag in Jakarta geen duimbreed zal toegeven aan afscheidingsbewegingen. Toch toonde hij ook begrip door op te merken dat de opstanden in Atjeh en West-Papoea ‘niet zonder reden plaatsvinden’.

Wahid gaf aan dat de Indonesische overheid in het verleden het gezag op wel erg harde wijze probeerde te handhaven. Een andere reden die Wahid noemde is de ‘intensieve exploitatie’ van de natuurlijke hulpbronnen in deze opstandige provincies.

Wahid verklaarde dat zowel Atjeh als Irian Jaya, oorspronkelijk land van Papoea’s, nog dit jaar een autonome status zullen krijgen. Hiermee zou de welvaart voor de inwoners van de provincies verbeterd kunnen worden, waardoor de roep om onafhankelijkheid weer zou afnemen.

Wat de status precies zal inhouden is onduidelijk. Maar Wahid verzekerde het volkscongres dat het in overeenstemming zal zijn met wat de autoriteiten in Atjeh en Irian Jaya vragen.

Onduidelijkheid troef
De president ging in zijn speech geen moment in op details van zijn toekomstige beleid. Hij kondigde onder meer aan werk te maken van een herindeling van zijn kabinet, zonder namen of een tijdschema te noemen. Hij bekende er nog niet uit te zijn wat er precies moet veranderen.

In Indonesië wordt druk gespeculeerd dat Wahid een premier zal benoemen om het kabinet te leiden. De president zou zich dan meer met zijn representatieve taken kunnen bezighouden.


Wahid zei dat hoewel de Indonesische economie zich langzaam van de ernstige crisis herstelt, ‘de conjunctuur nog erg laag is en niet voldoende stabiel’. Om de economie er weer bovenop te krijgen zal de regering, ‘met fatsoenlijke principes en een dynamisch herstel’ werken, beloofde Wahid. Vooral het verglijden van het 'fatsoen', het corruptieschandaal dat de regering dit jaar trof, wordt de president zwaar aangerekend.

De afgevaardigden zullen zich dinsdag buigen over Wahids verklaring en er woensdag in een plenair debat een oordeel over vellen. Het congres kan bij afkeuring een afzettingsprocedure tegen de president beginnen. Waarnemers verwachten echter niet dat dit zal gebeuren.

Zondag verzamelden tienduizend Indonesiërs zich in een stadion in Jakarta om gezamenlijk te bidden voor een vreedzam samenleven van de verschillende religies. Religieuze leiders van de verschillende godsdiensten riepen gelovigen op hun geloof niet te gebruiken als wapen.

Jakarta Post

Reacties