VS pleiten voor aanscherping van patentrechten

04-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Donderdag vindt in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, een nieuwe onderhandelingsronde plaats over een ontwerpverdrag voor de Free Trade Area of the Americas (FTAA). De bedoeling is dat het verdrag in april door alle Noord- en Zuid-Amerikaanse landen, met uitzondering van Cuba, wordt ondertekend.

De Amerikaanse delegatie pleit in Buenos Aires voor een versterking van het patentrecht op geneesmiddelen. Concreet vragen de Amerikanen een verlenging van de termijn waarin patenten rechtsgeldig zijn. Momenteel is een patent op een geneesmiddel 20 jaar geldig.

De Verenigde Staten willen tevens een exclusief recht op de registratie van farmaceutische en agrochemische producten. Dit kan leiden tot een monopoliepositie van multinationals zonder dat er patenten aan te pas komen.

Trips en Hiv
Patenten maken onderdeel uit van de zogenaamde Trade-Related Aspects of Intellectual Property-Rights (TRIPS) die door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn opgesteld. Patenten geven de multinationals het alleenrecht op het produceren en verhandelen van medicijnen of bijvoorbeeld genetisch gemanipuleerde producten.

Het Amerikaanse voorstel is opmerkelijk gezien de toenemende oppositie tegen langdurige patenten op geneesmiddelen. De Verenigde Staten zouden de eigen farmaceutische industrie belangrijker vinden dan het redden van mensenlevens.

Tegenstanders van patenten wijzen op de rechtszaken die Amerikaanse multinationals tegen de regeringen van Zuid-Afrika en Brazilie hebben aangespannen. De multinationals vinden dat beide landen het patentrecht op aidsremmers schenden, omdat zij in eigen land goedkopere, 'gekopieerde' aidsmedicijnen produceren.

In beide landen neemt het aantal HIV-patienten schrikbarend toe. De huidige aidsremmers van de grote farmaceutische bedrijven zijn voor de lokale bevolking onbetaalbaar. Daarom proberen de regeringen van beide landen eigengemaakte goedkope medicijnen op de markt te brengen. De farmaceutische industrie zegt dat zoiets tegen hun patentrechten indruist.

Wereldgezondheidsorganisatie
VN-aidsprogramma
VN-aidsprogramma

Reacties