VS: ‘Monterrey wordt geen donorconferentie’

14-03-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

President George W. Bush is één van belangrijkste deelnemers aan de topontmoeting die van 18 tot 22 maart in het Mexicaanse Monterrey plaatsvindt. Volgens Larson gaat Bush naar Monterrey met politieke doelstellingen.

‘Hij wil een consensus en een betrokkenheid tot stand brengen rond de aanpak van het ontwikkelingsprobleem. Bovendien wil Bush steun vinden voor de Amerikaanse standpunten,’ aldus Larson.

De conferentie van Monterrey moet nieuwe strategieën opleveren om de armoedebestrijding in de ontwikkelingslanden te financieren. Washington heeft eerder voorgesteld om de helft van het geld dat nu via zachte leningen naar de arme landen gaat, om te zetten in giften.

De enorme bedragen die instellingen als de Wereldbank tot nu toe hebben uitgeleend aan de arme landen hebben volgens de Amerikanen niet veel nut gehad, terwijl ze wel de schuldenlast van die landen hebben verzwaard.

De VS willen de toekomstige ontwikkelingshulp sterker afhankelijk maken van de resultaten die geboekt worden. Ontwikkelingslanden die er niet in slagen hun gezondheidszorg, het onderwijs en andere basisdiensten beter toegankelijk te maken voor de armen, zouden minder geld krijgen of helemaal van de hulp worden afgesneden.

Geen steun

De Europese Unie en andere industrielanden steunen dat voorstel niet. Ze vinden dat de VS de successen die in het verleden zijn geboekt met zachte leningen over het hoofd zien. Ook maakt Washington de uitvoering van bestaande internationale systeem van ontwikkelingssamenwerking onzeker.

Bovendien hebben de VS niet veel recht van spreken, aldus de EU, omdat het land amper 0,1 procent van zijn Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingshulp uitgeeft. De meeste andere rijke landen doen het 3 tot 10 keer beter.

Washington is echter niet onder de indruk van de argumenten die andere landen aanvoeren om de ontwikkelingshulp te verhogen. De Wereldbank heeft in een recente studie verklaard dat er per jaar 40 tot 60 miljard dollar extra van de rijke naar de arme landen moet vloeien om de Millenniumdoelstellingen waar te maken.

Die doelstellingen werden door de Verenigde Naties vastgelegd en voorzien onder meer in een halvering van de armoede in de wereld tegen 2015. Om het door de Wereldbank genoemde cijfer te halen, moet de huidige officiële ontwikkelingshulp meer dan verdubbelen.

Volgens Larson is de studie van de Wereldbank niet overtuigend. ‘Hoeveel munitie is genoeg om de oorlog tegen de armoede te winnen? Ik weet het niet. Ik denk dat de Wereldbank het niet weet. Niemand weet het.’

Larson benadrukte dat de VS voorgesteld hebben de middelen van het zachte leningenluik van de Wereldbank met maximaal 18 procent te verhogen als de begunstigde landen betere resultaten kunnen voorleggen op het vlak van kindersterfte, onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding. Over de manier waarop die vooruitgang moet worden gemeten, kan volgens Larson gediscussieerd worden.

EU-lidstaten

Hoewel de Europese Unie veel kritiek heeft op de VS, hebben de lidstaten van de EU ook niet veel geld voor ontwikkelingshulp over.

De vijftien EU-lidstaten hebben donderdag een akkoord bereikt om voor 2006 gemiddeld 0,39 procent van hun nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. De internationaal afgesproken norm ligt op 0.7 procent.

De ins en outs over de Monterrey-conferentie op een rijtje
Officiële website van de Monterrey-conferentie

Reacties