VS hebben even geen geld voor bestrijding honger thuis

27-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Zo'n 33 miljoen Amerikanen leeft onder de armoedegrens, volgens een recent rapport van het 'Census Bureau'. Kinderen, alleenstaande moeders en ouderen lopen het meeste risico om honger te lijden.

In 2001 leefde 11,7 procent Amerikanen onder de armoedegrens. In 2000 was dat nog 11,3 procent. Het aantal latino's en zwarten dat in armoede leeft, is bijna verdubbeld. Deze twee etnische minderheden behoren tot de armste van de Amerikaanse bevolking.

De regering-Bush wil 400 miljard dollar besteden aan defensie. Voor welzijn wordt slechts 16 miljard dollar gereserveerd, zegt Mittal. Zij deed jaren onderzoek naar wereldwijde distributiesystemen voor voedsel.

Gezondheidszorg en onderwijs betalen oorlog

'Dit is niet alleen een oorlog tegen Irak. Dit is een oorlog tegen de arme mensen van Amerika,' vindt het IFDP, een onafhankelijke denktank voor een eerlijke en duurzame verdeling van voedsel in de wereld.

'De regering wil deze oorlog financieren door te korten op binnenlandse fondsen voor gezondheidszorg en onderwijs,' voegt Mittal toe.

'De VS zijn tekortgeschoten in hun beloftes voor de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens,' zegt ze. 'Het recht op voedsel, kleding, onderdak, onderwijs en werk zijn fundamenteel om te kunnen overleven. Armoede, ziekte en analfabetisme ondermijnen de waardigheid van de mens even effectief als een militaire dictatuur.'

Mittal wijst erop dat het Senaat nog niet het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft geratificeerd. Dit verdrag werd in 1996 goedgekeurd door de Verenigde Naties. De regering-Carter (1977-1981) heeft het wel ondertekend.

Reacties