VS gooien hun ontwikkelingshulp om

23-02-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Een van de criteria voor de nieuwe hulp is het inkomen per hoofd van de bevolking, zodat de ondersteuning naar de armste landen gaat. Daardoor kunnen nog maar vijf landen in Latijns Amerika meedingen naar de dollars. Het totale bedrag dat al gereserveerd was voor de meest behoeftigen, moet hiermee verdubbelen.

Het tweede belangrijke nieuwe criterium is burgerlijke vrijheid. Landen als Senegal en Ghana zouden op dit punt hoge ogen gooien. Maar door oorlog verscheurde landen als Somalië en Soedan vallen juist weer buiten de boot.

Deze maand zijn de eerste stappen voor de uitvoering van de nieuwe aanpak gezet. Het totale Amerikaanse budget voor buitenlandse hulp zal met bijna 9 procent stijgen. Critici vrezen echter dat het nieuwe beleid een grotere kloof tussen een paar bevoorrechte landen en de meest behoeftigen tot gevolg zal hebben.

‘Pouring money down the rat hole’

Volgens InterAction, Amerika’s grootste alliantie voor hulporganisaties, snijdt de nieuwe werkwijze juist voor 400 miljoen dollar in de ontwikkelingshulp. De organisatie beschuldigt de Bush-regering ervan met het aldus verkregen geld andere programma’s te willen financieren.

Voorstanders van de Millennium Challenge Account, zoals de nieuwe aanpak heet, wijzen er echter op dat het ontwikkelingsbudget sinds 2001 juist bijna is verdubbeld tot 14,2 miljard dollar. Maar in deze som zijn ook de extra uitgaven aan Irak en Afganistan opgenomen.

De Republikeinen willen met de nieuwe ‘resultaat gestuurde’ aanpak voor ontwikkelingshulp een einde maken aan wat zij zien als pouring money down a rat hole. Te lang zwabberde de Amerikaanse ontwikkelingshulp volgens hen voort zonder een vast doel of strategie. Bovendien was het onduidelijk wie aangesproken kon worden op de uitgaven.

De Millennium Challenge Account en ook het programma van president Bush om aids te bestrijden zijn de paradepaardjes van de Republikeinen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Reacties