Vrouwen in Zuid-Azie nog altijd last van zware discriminatie

19-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/doris

Uit het rapport Human development in South Asia 2000 - The Gender Question blijkt dat vrouwen in India, Bangladesh, Pakistan en andere Zuid-Aziatische landen het nog altijd veel moeilijker hebben dan mannen. En dat terwijl er de laatste jaren veel aandacht is geweest voor de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden.

Al jaren staat het woord empowerment in het ontwikkelingswoordenboek, wat zoveel betekent als het machtig (en mondig) maken van de lokale bevolking, vooral vrouwen. En eens in de zoveel tijd is er een wereldconferentie over vrouwen, waarvan de laatsten in 1995 in Peking en dit jaar in New York plaatsvonden. Volgens de opstellers van het rapport is er de afgelopen vijf jaar echter nauwelijks iets veranderd in de positie van vrouwen.

Zuid-Azië voert de ranglijst aan als het gaat om analfabetisme onder vrouwen - slecht 40 procent kan lezen en schrijven. Verder telt de regio 94 vrouwen op iedere 100 mannen en dat is weinig gezien het wereldwijde gemiddelde van 106 vrouwen op 100 mannen. Het rapport concludeert hieruit dat ongeveer 79 miljoen vrouwen 'vermist' worden wegens kindersterfte, abortussen, ongelijke voeding en gebrek aan medische zorgen.

Het rapport constateert tevens ongelijke arbeidsverhoudingen. Zuid-Aziatische vrouwen werken gemiddeld 10 tot 12 uur per dag, mannen werken met 2 tot 4 uur beduidend minder. En in de politiek zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd. Vrouwen bekleden weliswaar soms hoge posities in Bangladesh, India, Pakistan en Sri Lanka. Echter, het percentage vrouwelijke parlementariërs is slechts 7 procent, en in het geval van kabinetsleden is dat 9 procent.

'Zonder pogingen om vrouwen op belangrijke posities te benoemen, is er weinig kans dat de problematiek zal worden opgelost,' aldus het rapport.

'Het rapport komt met een helder uitgangspunt, namelijk dat gender in Zuid-Azië een kernpunt in het ontwikkelingsbeleid moet zijn,' zegt Eimi Watanabe, assistent administrator bij het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de UNDP.

Het gebrek aan rechten voor vrouwen gaat verder dan nationale normen en waarden, en verder dan nationale overheden. 'We moeten streven naar de ontwikkeling van een internationale sociale beweging die zich richt op empowerment van vrouwen en het steunen van vrouwenbewegingen,' zegt Watanabe.

Het rapport komt met een aantal aanbevelingen om gelijkheid en empowerment van vrouwen te bewerkstelligen. De eerste is duidelijk: gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen moet wettelijke vastgelegd worden. Ten tweede pleit het rapport voor gelijkheid in mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, vooral in het geval van onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast moet er gelijkheid in economische mogelijkheden en gelijkheid in de politiek zijn.

Website van het Human Development Center in Pakistan

Reacties