Vrouwen en kinderen de dupe van Argentijnse crisis

06-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

In één op vijf koppels in Argentinië vallen af en toe klappen. Elk jaar worden in het land 400.000 clandestiene abortussen uitgevoerd. En Argentijnse vrouwen verdienen 40 procent minder dan mannen met een gelijkwaardige opleiding. Het zijn maar enkele cijfers uit het rapport dat de zeven organisaties eind volgende week aanbieden aan het Comité van de Conventie over de Eliminatie van Alle Vormen van Discriminatie tegen de Vrouw (CEDAW). Het gaat om een zogenaamd 'tegenrapport'. Net als alle andere landen die de conventie ondertekend hebben, moet de Argentijnse regering om de vier jaar verslag uitbrengen over de maatregelen die ze heeft getroffen om een einde te maken aan de discriminatie van vrouwen. De niet-gouvernementele organisaties (NGO's) willen dat verslag aanvullen met hun eigen kijk op de zaak.

De recessie in Argentinië, die al in 99 begon maar de voorbije zes maanden catastrofale vormen aannam, doet volgens de zeven organisaties het respect voor alle mensenrechten afnemen. Op het vlak van de vrouwenrechten blijkt dat onder meer uit het prestigeverlies van de Nationale Vrouwenraad. Die werd gedegradeerd tot een programma binnen de Nationale Raad voor Openbaar Beleid, met veel minder geld om eigen projecten op te zetten. Volgens de Argentijnse overheid leeft 51,4 procent van de bevolking in armoede en zit 21,4 procent van de actieve bevolking zonder werk. De auteurs van het tegenrapport schrijven dat in de eerste plaats vrouwen en kinderen daar de dupe van zijn.

De Argentijnse overheid kan volgens de ngo's geen overmacht inroepen. Noemí Aumedes, de voorzitster van de organisatie Vrouwen in Actie, stelt dat de Argentijnse regering op bijna geen enkele van de aanbevelingen is ingegaan die het VN-comité in 1997 formuleerde. Volgens Aumedes bedraagt het aantal veroordelingen voor verkrachtingen en andere seksuele delicten nog altijd maar één tiende van het aantal klachten, en heeft Argentinië nog altijd geen wet die ongewenste intimiteiten in privé-kring strafbaar stelt. De Argentijnse overheid heeft ook nog geen campagnes opgezet om de in 1997 door de VN als "onrustwekkend" beschreven effecten van het Argentijnse machismo op het welzijn van de vrouwen tegen te gaan en de "hoge aantallen van geweldplegingen op vrouwen" die er het gevolg van zijn. Bij niet minder dan 42 procent van de Argentijnse vrouwen die vermoord worden, is het hun partner die toeslaat.

De organisaties klagen ook dat de overheid nog niets ondernomen heeft tegen de kinderprostitutie die al in 1997 door de VN als een probleem werd aangeduid en nu door de crisis een nog grotere omvang heeft aangenomen. Ook op het vlak van seksuele voorlichting en de toegang tot anticonceptie - van het grootste belang in en land waar abortus verboden is - blijft de Argentijnse staat volgens zijn critici tekort schieten. De crisis heeft er ook toe geleid dat arme vrouwen minder toegang hebben tot gezondheidszorg.

CEDAW

Reacties