'Vrije media bevorderen ontwikkeling Derde Wereld'

08-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De positieve invloed van kranten, radio en tv hangt wel af van hun onafhankelijkheid, hun kwaliteit en hun vermogen een breed publiek te bereiken. Dat is de conclusie van een donderdag gepubliceerd boek van de Wereldbank met de titel, ‘The Right to Tell? The Role of Mass Media in Economic Development.’

De uitgave bundelt negentien bijdragen van een reeks auteurs onder wie de Nobelprijswinnaars Joseph Stiglitz (voormalig Wereldbank-econoom) en Gabriel Garcia Marquez. Vrije, onafhankelijke media kunnen corruptie bij overheden en bedrijven aan het licht brengen, burgers een stem geven en helpen een publieke consensus op te bouwen voor verandering.

Ook kunnen ze er toe bijdragen markten beter te laten functioneren door betrouwbare economische informatie te geven.

Volgens Stiglitz verkleinen vrijheid van meningsuiting en een vrije pers de mogelijkheden voor misbruik van regeringsmacht. Bovendien maken ze het waarschijnlijker dat aan de sociale basisbehoeften van de bevolking wordt voldaan.

Het boek bevat informatie over de positie van de media in landen over de hele wereld. Tevens geeft het aan welk type overheidsbeleid en welke economische omstandigheden een gunstige invloed van de media kunnen bevorderen of juist hinderen.

site van de wereldbank

Reacties