Vredesmanifestatie tegen nieuwe oorlog trekt ruim 5.000 mensen

01-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/OneWorld

Aan de manifestatie deden 165 partijen en organisaties mee, waaronder Humanistisch Verbond, Oecumenisch Vredesforum van Europese Katholieken, Akties tegen Kernwapens, diverse Arabische en Turkse verenigingen en tientallen vredes- en solidariteitsgroepen.

Voor de ruim 5000 slachtoffers van de aanslagen in de Verenigde Staten werd een minuut stilte in acht genomen. In een manifest veroordeelde het Platform de terreuraanslagen in de VS. Maar ook is het Platform tegen militaire escalatie van het conflict, waarbij nog veel meer onschuldige slachtoffers kunnen vallen.

De betogers riepen op tot rechtvaardigheid en om geen wraak te nemen. Daarnaast veroordeelden ze het toenemend racisme in de samenleving dat zich vooral richt tegen moslims.

Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) heeft het manifest van het Platform niet ondertekend, maar was wel een van de sprekers. Volgens het IKV kan het internationaal terrorisme alleen worden uitgeroeid, als daarbij gerichte militaire operaties worden gebruikt tegen landen die terroristen onderdak bieden. Diverse toehoorders gaven aan het hiermee niet eens te zijn.

Het Humanistisch Verbond waarschuwde er voor dat geen geweldspiraal mag worden ingezet. Volgens het Verbond is het doeltreffender het terrorisme te bestrijden door de welvaart in de wereld eerlijker te verdelen en armoede weg te nemen.

Abdou Menebhi van het Euro-Mediteraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) betreurde de aanslagen op islamitische instellingen in Nederland als reactie op de terreur in de VS. Hij hekelde Nederlandse politici en media die volgens hem een vijandbeeld tussen de verschillende bevolkingsroepen creëren.

Menebhi hekelde het terrorisme in het algemeen, maar liet zich niet expliciet uit over de aanslagen in de VS. Volgens Menebhi zou deelname van Nederland aan een militair conflict in het Midden-Oosten het onbegrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen verder doen toenemen.

Een woordvoerder van het Platform zei niet tegen gerichte acties tegen de terrorist Osama bin Laden te zijn. Wel veroordeelt hij de militaire opbouw van het Amerikaanse leger en eventuele bombardementen.

Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken zei zondag voor het Radio 1-Journaal dat hij het totaal niet eens is met de demonstranten. ‘Het doel van de demonstratie spreekt mij absoluut niet aan.’ Volgens de minister pakt de Amerikaanse regering de crisis juist op een uiterst beheerste manier aan en ‘schiet ze niet uit de heup’.

De Omslag met de verklaring tegen de Nieuwe Oorlog
website Tegen de Nieuwe Oorlog
website Tegen de Nieuwe Oorlog

Reacties