Vrede in Noord-Uganda nu!

01-07-2006
Door: Tekst: Elise Kant


Eerdere vredesinitiatieven liepen op niets uit. In oktober 2005 vaardigde het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag arrestatiebevelen uit tegen de vijf kopstukken van de LRA, het Verzetsleger van de Heer, dat in Uganda dood en verderf zaait. Dit gebeurde nadat de Ugandese president Museveni het Strafhof al in 2003 had gevraagd het conflict te onderzoeken en maatregelen te nemen om de gerechtigheid te bevorderen.

Meteen klonk echter de kritische vraag: hoe bereik je gerechtigheid als er nog geen vrede is en het geweld voortduurt? En: weegt het Strafhof de wandaden van alle partijen, dus ook van het regeringsleger? Het uitvaardigen van de arrestatiebevelen heeft de spanning tussen de strijdende partijen verhoogd. Veel lokale, door Nederland gesteunde organisaties zonk de moed in de schoenen. 'Door deze arrestatiebevelen kan er niet meer worden onderhandeld over vrede. Nu rest ons slechts een militaire oplossing van het conflict.' Dat is voor velen onaanvaardbaar, omdat de LRA voor tachtig procent uit ontvoerde kinderen bestaat.

Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties verricht. Het zeer recente initiatief van Zuid-Sudan is niet alleen het eerste vredesstreven in lange tijd, maar ook het eerste waarbij de leider van de LRA, Joseph Kony, zich heeft laten zien. Landen die betrokken zijn bij Uganda, waaronder Nederland, zitten nu met een dilemma: moeten er vredesonderhandelingen komen of moet Kony worden opgepakt?

Gerechtigheid noodzaak

Het Uganda Platform vindt dat er hoe dan ook vredesonderhandelingen moeten plaatsvinden. De Nederlandse overheid wordt opgeroepen alles op alles te zetten om de vredesbesprekingen vlot te trekken. Nederland kan, samen met andere bilaterale donoren, een waarnemersrol vervullen in de onderhandelingen. Het Uganda Platform erkent het belang van het Strafhof, maar in fragiele situaties zoals in Noord-Uganda is de timing van gerechtigheids- en vredesprocessen essentieel.

De raden van kerken van Uganda en Sudan hebben in een recent gezamenlijk statement een dringende oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om het vredesinitiatief voor Noord-Uganda te steunen. Wij, Cordaid, Hivos, Kerkinactie, ICCO en onze lokale partners in Uganda, roepen de Nederlandse regering op om actie te ondernemen. Aan twintig jaar oorlog, die door de internationale donorgemeenschap tot voor kort volstrekt werd genegeerd, moet een einde komen. Nu.

Elise Kant, Kerkinactie
namens Cordaid, Hivos, Kerkinactie en ICCOReacties