Voortekenen voor nieuwe handelsronde steeds gunstiger

29-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De Europese handelsministers zijn niet helemaal tevreden over de ontwerp-agenda, maar de teksten die tot nu toe op tafel liggen, vormen in hun ogen een goede basis.

Ybema bespeurde na twee minitopjes in Mexico-Stad en Singapore al groeiende steun bij andere deelnemers. ‘Ik ben realistisch optimistisch, al kan er nog van alles gebeuren,’ zei hij maandag na overleg met zijn EU-collega's.

Een goede start van de onderhandelingen over verdere vrijmaking van de wereldhandel moet een impuls geven aan de kwakkelende wereldeconomie. Ybema gaat een stapje verder. ‘Het succes van Doha zal een belangrijke bijdrage leveren aan de internationale samenwerking. De aanvallen van 11 september leerden ons dat wij kwetsbaar zijn. De wereld kan alleen maar beter worden als we het samen doen.’

Ybema bespeurt sindsdien een omslag in het denken. In de Unie ‘is men makkelijker dan in het verleden bereid over details heen te stappen en te werken op hoofdlijnen zodat in Doha het startschot van een nieuwe ronde kan worden gegeven’.

De Unie dringt ondertussen wel aan op flexibiliteit van alle partijen in de onderhandelingen die daarna zullen volgen. Voor Ybema mogen die hooguit drie jaar duren.

Voor Nederland zijn de voorstellen op landbouwgebied, zoals het uitfaseren van exportubsidies, ‘bespreekbaar’, aldus Ybema, ‘maar dat ligt lastig binnen de unie voor Frankrijk, Duitsland en de Zuid-Europese lidstaten’.

Voorzorgsbeginsel
Op milieugebied vrezen de ontwikkelingslanden 'groen protectionisme' door de eis van de EU voor erkenning van het zogenoemde voorzorgsbeginsel. Kortweg komt dit erop neer dat landen producten van hun markt mogen weren zolang niet vaststaat dat ze veilig zijn.

De EU staat alleen in die eis. Naast de ontwikkelingslanden wijzen de Verenigde Staten en andere grote landbouwexporteurs zoals Canada en Australië die voorlopig vierkant af.

De EU-ministers onderstreepten verder de ontwikkelingsdimensie. Zoveel mogelijk moet worden geprobeerd tegemoet te komen aan de behoeften van de arme landen.

Maar de Unie steunt niet de inzet van landen als India en Brazilië die het Trips-verdrag inzake de bescherming van intellectueel eigendom (octrooien, patenten) willen openbreken op het terrein van medicijnen.

Ontwikkelingslanden zouden zo bijvoorbeeld goedkoper aan aidsmedicijnen kunnen komen. Volgens Ybema houdt de EU vast aan het Trips-verdrag maar vindt dat de ruimte die dat biedt ‘maximaal moet worden benut’. Het risico is dat de farmaceutische industrie zich terugtrekt van de markt voor 'armeluismedicijnen' als die bescherming wegvalt.

Ybema zei dat het nog onduidelijk was of de VS en Canada na de poederbrieven met anthrax meer bereid zijn tot medewerking op dit gevoelige dossier. De VS en Canada wilden ineens zelf medicijnen tegen anthrax ontwikkelen omdat Bayer niet snel genoeg massaal het anti-biotica Cipro kon produceren.

Laatste nieuws over WTO en Qatar

Reacties