VNO-NCW: Klimaatbeleid Van Geel tot mislukken gedoemd

29-06-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Van Geel wil als EU-voorzitter vanaf 1 juli een forse reductie van CO2-uitstoot centraal stellen. Hij streeft ernaar alle industrielanden te binden aan de verplichting tot een reductie van 30 procent in 2020 tegenover de uitstoot in 1990. Volgens Schraven brokkelt met die inzet het draagvlak voor wereldomvattende afspraken harder af dan Van Geel lief is.

Volgens Schraven zijn er alleen in West-Europa nog pleitbezorgers van het Kyoto-protocol, het verdrag waarmee landen zich verplicht hebben iets te doen aan reductie van broeikasgassen. Rusland heeft toegezegd, maar moet formeel nog ratificeren. De Verenigde Staten, China en India denken er niet aan. Europa zou vooral moeten streven naar mondiale afspraken

Innovatie

De emissieplafonds, die Kyoto voorstelt, zijn een blok aan het been van de industrie, fulmineert de VNO-NCW-voorman. Daardoor vinden reducties niet plaats daar waar ze het goedkoopst zijn. Ze zijn bovendien de doodssteek voor innovaties. Juist technologie en innovatie spelen een sleutelrol in de aanpak van broeikasgassen.

Verder roept Schraven Van Geel op de wetenschappelijke basis van het klimaatbeleid te verbeteren. Daarbij moeten ook wetenschappers die twijfelen aan de schadelijke gevolgen van het broeikaseffect, worden betrokken.

Energie-efficiëntie

In een reactie op Radio 1 zei Van Geel dinsdag 'het gebrek aan ambitie bij het bedrijfsleven' te betreuren. Hij toont zich verbaasd omdat hij zelf in het bedrijfsleven wel degelijk de wens bespeurt iets te doen. 'Europa moet het voorbeeld geven. En het is niet zo dat deze ambitie ten koste van de groei gaat. C02-reductie gaat over energie-efficiëntie en dat is winst voor bedrijven. Bovendien is dit niet mijn plannetje maar is wereldwijd afgesproken dat we de opwarming tot 2 procent beperken. Die 2 procent impliceert een reductie van de rijke industrielanden met 30 procent.'

color=red>

VNO-NCW

Reacties