VN: ‘Wapensmokkel bedreigt nieuwe Somalische regering’

17-03-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Sinds het gedwongen vertrek van president Barre in 1991 heeft Somalië geen regering meer gekend. Het land is verdeeld onder krijgsheren die ieder hun eigen gebied beheersen en elkaar geregeld om grondgebied te lijf gaan. Om de oorlog tussen de krijgsheren te beteugelen, stelde de VN-Veiligheidsraad in 1992 een wapenembargo tegen het land in.

Onderzoekers van de VN zijn tussen februari 2004 en februari 2005 zo'n 34 overtredingen van het embargo op het spoor gekomen. Ruim de helft van de wapens werd verhandeld op de Bakaaraha wapenmarkt in de hoofdstad Mogadishu. Volgens de VN wordt het meeste wapentuig, dat variëert van explosieven en handwapens tot landmijnen en anti-tankwapens, ingevoerd via Yemen.

Stijgende prijzen weerhouden groepen binnen overgangsregering noch de diverse oppositionele facties ervan in grote hoeveelheden wapens af te schaffen. Ze worden betaald uit de inkomsten van onder meer illegale houtskoolhandel en het drukken van vals geld.

Oppositie

Volgens de VN-onderzoekers is de omvang van de handel een grote bedreiging voor de overgangsregering van de nieuwe president Yusuf. 'De oppositie is goed georganiseerd, heeft veel steun en heeft niet nagelaten te verkondigen dat ze de overgangsregering en eventuele buitenlandse vredestroepen met geweld tegemoet zullen treden,' aldus een van de onderzoekers tegen een verslaggever van het persbureau Reuters.

Yusuf, die in november 2004 in Kenia werd gekozen, hoopt binnenkort met zijn regering weer intrek te nemen in de hoofdstad, waar ook verschillende krijgsheren de scepter zwaaien. Tot nu toe hebben zijn adviseurs de hoofdstad te onveilig gevonden.

De VN-onderzoekers pleiten ervoor dat de grens- en kustbewaking wordt verscherpt. De VN-Veiligheidsraad wil van de onderzoekers een lijst met namen van mensen of organisaties die wapens verhandelen. Ook wil ze op korte termijn aanbevelingen hoe het embargo kan worden versterkt. Het onderzoek moet bovendien worden geïntensiveerd.

Reacties