VN waarschuwen voor ramp door groeiende wereldbevolking

07-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

‘Meer mensen gebruiken meer hulpbronnen met grotere intensiteit dan ooit eerder in de geschiedenis van de mensheid,’ aldus de VN. Hoe langer wordt gewacht alvorens tot actie wordt overgegaan, hoe hoger de kosten zullen oplopen.

De wereldbevolking zal van 6,1 miljard mensen nu naar verwachting in 2050 de 9,3 miljard bereiken. Alle aanwas komt voor rekening van de ontwikkelingslanden die nu al niet op een duurzame wijze hun hulpbronnen gebruiken.

Zo daalt het grondwaterpeil onder sommige Aziatische en Latijn-Amerikaanse steden met meer dan een meter per jaar. In het bijzonder drinkwater wordt nu al op een rampzalige manier gebruikt en vervuild.

Momenteel hebben 1,1 miljard mensen geen toegang tot schoon water. In 2050 zullen 4,2 miljard mensen leven in landen die niet kunnen voorzien in het dagelijkse minimum van 50 liter schoon water per persoon.

De vernietiging van het tropisch regenwoud voltrekt zich sneller dan ooit tevoren, waardoor soorten verdwijnen en het broeikaseffect wordt versterkt. Dat doet de zeespiegel verder stijgen.

De voedselproductie moet verdubbelen en de distributie worden verbeterd om de groeiende bevolking te voeden. De globalisering heeft bijgedragen tot de welvaartsgroei, maar tegelijkertijd de verschillen tussen arm en rijk vergroot, aldus de VN.

De allerarmsten worden gedwongen de hulpbronnen uit te putten om van dag tot dag hun overleven veilig te stellen. De aids-epidemie is niet onder controle. Er is te weinig geld beschikbaar gesteld om de ziekte in te dammen en te behandelen. Ook voor wezen moeten er meer middelen komen.

Een cruciale rol bij het indammen van de groei van de wereldbevolking is weggelegd voor de vrouwen. Die moeten onbelemmerd toegang krijgen tot middelen voor geboorteperking. Dit is op de lange termijn goedkoper dan het opvangen van de milieuschade door de bevolkingsgroei, aldus het rapport.

VN-Bevolkingsfonds heeft gehele rapport op website

Reacties