VN-top Johannesburg moet zelf 'groen' worden

16-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Greening the summit, de vergroening van de top, heet het initiatief om de negatieve gevolgen voor het milieu van de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling (WSSD) in te perken.

Zoveel mogelijk goederen en diensten waarvan tijdens de conferentie gebruikt wordt gemaakt, zullen op een milieuvriendelijke manier worden geproduceerd.

Alle vergadercentra en hotels die worden ingeschakeld, hebben het verzoek gekregen zo efficiënt mogelijk om te springen met water en energie. Afval wordt waar mogelijk vermeden of tenminste milieuvriendelijk verwerkt.

Consumptiebarometer

Deelnemers krijgen veel biologische kost voorgeschoteld. De onvermijdelijke wegwerpborden en -bekertjes zullen bestaan uit stoffen die in de natuur makkelijk wordt afgebroken. Gekopieerd wordt er in principe alleen tweezijdig en op hergebruikt papier.

Om na te gaan of die waslijst van maatregelen ook iets oplevert, zullen de gastheren dagelijks de stand van een 'consumptiebarometer' publiceren. Deelnemers kunnen op die manier volgen hoeveel papier, stroom en levensmiddelen ze er al hebben doorgejaagd bij hun pogingen om het wereldmilieu te redden.

Voor, tijdens en na de top worden er ook onderzoeken uitgevoerd om de lokale milieu-impact van de bijeenkomst precies in kaart te brengen.

Dit alles komt neer op een enorme kapitaalsinjectie in de 'groene' industrie in Zuid-Afrika - de WSSD-top zal immers naar schatting 400 miljoen rand (37 miljoen euro) omzetten.

Compensatie broeikasgassen

Toch hebben de meeste conferentiegangers hun grootste milieuzonde al achter de rug vóórdat de top begint: ze komen immers met het vliegtuig naar Zuid-Afrika. Er zijn nog discussies aan de gang over een voorstel om deelnemers ter compensatie van de broeikasgassen die ze door hun vlucht uitstoten, te laten investeren in energiebesparende maatregelen in Zuid-Afrika.

Ook de VN willen voortaan bij grote conferenties op duurzaamheidsaspecten gaan letten. Na afloop van de top in Johannesburg zal een milieu-rapport worden geschreven dat als handleiding voor de voorbereiding van toekomstige topconferenties kan dienen.

www.oneworld.nl/p_ne_re.asp?BerichtID=1904
Veelgestede vragen over Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling
Veelgestede vragen over Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling

Reacties