VN staan in krijt bij arme landen

05-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De VN staat in de schuld bij 75 landen die de voorbije jaren betrokken waren bij vredeoperaties. Een deel van die schuld kan de internationale organisatie nog wel even voor zich uitschuiven.

De ruim 300 miljoen gulden die de Verenigde Staten moeten ontvangen, vallen in het niet bij de 2,5 miljard gulden aan achterstallige bijdragen die de VS nog steeds aan de VN moeten betalen.

Dat argument gaat niet op voor andere rijke schuldeisers als het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië, die elk tussen de 90 en 105 miljoen gulden moeten krijgen en wél trouw hun VN-contributie betalen. Maar ook die landen kunnen geduld oefenen.

Vervelender is het voor ontwikkelingslanden die via deelname aan vredesmissies forse vergoedingen kunnen incasseren. Maar door het geldgebrek van de VN kunnen zij voorlopig naar hun geld fluiten.

India krijgt nog ruim 200 miljoen gulden, bij Nigeria en Jordanië staan de VN voor ruim 100 miljoen gulden in het krijt en ook Oekraïne, Pakistan, Kenia, Bangladesh, Zambia en Brazilië wachten elk nog op meer dan 40 miljoen gulden. Ghana, dat volgens de VN intussen tot de groep van de Minst Ontwikkelde Landen hoort, wordt aan het lijntje gehouden voor meer dan 30 miljoen gulden.

Alle betrokken landen weten dat eigenlijk niet de VN maar de VS voor de betalingsproblemen verantwoordelijk zijn. In ruil voor een structurele vermindering van hun bijdragen aan de VN, beloofden de VS vorig jaar ruim 1,3 miljard gulden aan achterstallige bijdragen te betalen. Van dat toegezegde geld is nog altijd geen dollar op de rekeningen van de VN beland.

De Groep van 77, een lobbygroep van inmiddels 133 ontwikkelingslanden in de VN, eisen dat de VN een uitweg zoeken uit de impasse. ‘Eigenlijk spreken we hier van een gedwongen subsidiëring van de VN. Voor de ontwikkelingslanden in de groep van de schuldeisers is dat een onrechtvaardige financiële belasting,’ aldus de Iraanse VN- ambassadeur Bagher Asadi, momenteel voorzitter van de Groep van 77.

De VN hoopt nu toch spoedig geld uit de VS te ontvangen, en zegt toe dit helemaal te gebruiken om de schulden aan leveranciers van blauwhelmen en militair materieel voor vredesoperaties te betalen.

United Nations Development Programme

Reacties