VN roepen op tot verantwoord waterbeheer

20-03-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De VN-lidstaten beloofden tijdens de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in 2002 in Johannesburg om om vóór 2005 'waterefficiëntieplannen' op te stellen. Tot nu toe heeft nog maar 12 procent van de landen dat gedaan.


 
Wereldwaterdag wijst dit jaar op het belang van goed waterbeheer. Dat houdt veel in: van milieubescherming en ingrepen tegen klimaatverandering tot de evenwichtige verdeling van het beschikbare water tussen irrigatie, industrie en huishoudelijk gebruik.


 
De afgelopen eeuw is het waterverbruik meer dan dubbel zo snel gegroeid als de bevolking. Dat maakt een duurzaam beheer van de schaarse waterbronnen een uiterst belangrijke uitdaging, zegt Pasquale Steduto van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. Steduto is ook voorzitter van VN-Water, een netwerkorganisatie van 24 VN-agentschappen en andere organisaties.

 
Tegen 2025 zullen 1,8 miljard mensen leven in landen of regio's met absolute waterschaarste. Voor tweederde van de mensheid zal watervoorziening mogelijk onder druk staan, zegt de FAO. Nu al hebben meer dan een miljard mensen geen toegang tot schoon water en 2,6 miljard mensen moeten het stellen zonder behoorlijke sanitaire voorzieningen.


De overgrote meerderheid van de landen heeft de beloftes van de Top voor Duurzame Ontwikkeling nog niet waargemaakt. Het geld dat de wereld over heeft voor water stagneert, zegt het VN-Waterrapport uit 2006 , Water: A Shared Responsibility.


 
De Unesco, de kinderorganisatie van de VN, schat dat de watersector jaarlijks miljoenen dollars verliest door politieke corruptie. De corruptie brengt de watervoorziening - vooral die aan de armen - in het gedrang.

Reacties