VN-rapport pleit voor economische interventie van overheden

10-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld/IPS

Sergei Zelenev, directeur van de afdeling voor Sociale analyse en beleid van het VN-departement Economic and Social Affairs zei bij de presentatie van 2001 Report on the World Social Situation dat ‘het noodzakelijk is dat overheden interveniëren in de globale economie’.

De auteurs van het rapport stellen dat het ‘naïef en kortzichtig is om te vertrouwen op de vrije markt, en te verwachten dat de (economische) vloedgolf alle bootjes op dezelfde tijd zal optillen en meevoeren.’

Maria Amparo Cruz-Saco, hoogleraar op het Connecticut College en co-auteur zei dat het rapport aantoont dat er een mondiaal tekort is aan degelijke, productieve arbeid. ‘De kans op een vaste baan die een werknemer de kans geeft op korte- en langetermijn-problemen het hoofd te bieden, neemt af.’

Er zijn ook succesverhalen rond ontwikkeling, stelde Cruz-Saco, maar het beleid van de laatste tien jaar heeft in veel ontwikkelingslanden niet geleid tot minder armoede of meer economische groei.

Een andere auteur, Giovani Andrea Cornia van de universiteit van Florence, stelde dat het rapport aantoont dat vooruitgang in de globale economie onvoldoende was en ongelijk verdeeld. ‘Groei is steeds minder egalitair.’ In tweederde van alle landen – in Noord én Zuid – is de ongelijkheid toegenomen.

‘De cocktail van minder en instabielere economische groei, zal geen grote verbeteringen in deze situatie aanbrengen.’

In het rapport staan allerlei analyses rond sociaal-economische (onder)ontwikkeling en worden thema’s als sociale protectie, gelijkheid en institutionele beleidskaders behandeld.

De VN nemen met dit rapport stelling die verdacht veel lijkt op die van delen van de zogenaamde ‘anti-globaliseringsbeweging’, die genoemde problemen al jaren aan de orde stelt.

Azië en Latijns Amerika kregen het zwaar
De Amerikaanse en Britse aanvallen op Afghanistan zullen het economisch herstel in Latijns Amerika waarschijnlijk nog verder vertragen. Dat is de voorlopige conclusie van Latijns Amerikaanse politici en analisten na het begin van de militaire campagne tegen het internationaal terrorisme.

Fundamentele economische problemen worden niet verwacht als de oorlogshandelingen beperkt blijven tot Afghanistan.

Maar als het conflict zich uitbreidt en langer duurt, zou de broodnodige hulp voor Argentinië kunnen uitblijven. Dan zal de recessie in dat land nog dramatischer worden en ook een effect hebben op alle buurlanden.

Als door een oorlog in Centraal-Azië Amerikaanse en internationale beleidsmakers de dringende financiële bijstand voor Argentinië in de koelkast doet belanden zal de Argentijnse economie in een veel snellere neerwaartse spiraal kunnen raken. Dat heeft weer een domino-effect op alle andere landen in de regio.

Dat Latijns Amerika zich zorgen maakt, blijkt bijvoorbeeld uit de overweging van de Argentijnse president Fernando de la Rúa en zijn Braziliaanse collega Fernando Henrique Cardoso om gezamenlijk naar de VS te reizen.

De twee landen zouden samen misschien meer gehoor kunnen krijgen bij het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Brazilië heeft extra financiële steun nodig om zijn economie zuurstof te geven. Argentinië moet dringend een oplossing vinden voor zijn ondraaglijke buitenlandse schuld.

Ook voor Aziatische landen dreigt zwaar economisch weer. Enkele dagen geleden waarschuwde Kim Hak-Su, voorzitter van de Economische en sociale commissie voor Azië en de Stille Zuidzee (Escap) hier voor.

De terroristische aanval op de VS zal een vertraging van de economie opleveren in Azië en de Stille Zuidzee.


Escap vergadert later deze maand in Bangkok om deze gevolgen in kaart te brengen.

Meer over over het VN-rapport

Reacties