VN-overeenkomst moet kinderen beter beschermen

26-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

De overeenkomsten (protocollen) zijn een uitbreiding van de Conventie van de Rechten van het Kind uit 1989. Landen die het eerste protocol ondertekenen verplichten zich kinderen niet te laten deelnemen aan een oorlog of gedwongen te recruteren als ze jonger zijn dan 18 jaar.

Ook gewapende groepen, andere dan verbonden aan de staat, moeten zich onthouden van het recruteren en inzetten in gevechten van kinderen onder de 18 jaar.

De leeftijd is in het protocol verhoogd naar 18. In de Conventie uit 1989 wordt 15 jaar nog als bovengrens gehanteerd.

Het tweede protocol stelt dat landen de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderporno moeten verbieden en actie ondernemen om dit tegen te gaan.

Daarvoor zullen landen hun wetten moeten aanpassen. Ook seksuele uitbuiting binnen de muren van het huis wordt strafbaar.

Landen worden opgeroepen de protocollen te ondertekenen op VN-bijeenkomsten in juni en september. Alle landen die de Conventie van de Rechten van het Kind hebben getekend of geratificeerd kunnen de nieuwe overeenkomsten tekenen.

Alleen Somalië heeft de Conventie niet ondertekend. De Verenigde Staten hebben wel een handtekening gezet onder het verdrag, maar het Amerikaanse Congres heeft het verdrag nog altijd niet geratificeerd.

Reacties