'VN-mensenrechtenwaarnemers noodzakelijk in Irak'

15-01-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Ze benadrukken dat het nog mogelijk is om Irak te ontwapenen zonder dat daar een oorlog voor nodig is, omdat ‘het middel soms erger is dan de kwaal’.

De druk op de Iraakse president Saddam Hussein kan volgens de organisaties bijvoorbeeld worden opgevoerd door effectievere grens- en importcontroles. Ook pleiten ze ervoor de huidige sancties zodanig aan te passen dat de bevolking minder lijdt en het regime van Hussein verder wordt geïsoleerd.

Pax Christie en Cordaid willen ook dat er in Den Haag een internationaal Irak Tribunaal komt om de verantwoordelijken voor misdaden tegen de menselijkheid te berechten.

Oorlog is onrechtvaardig

De organisaties vinden een oorlog tegen Irak op dit moment niet te rechtvaardigen. De humanitaire gevolgen van bombardementen en stadsgevechten zijn volgens hen buiten alle proporties.

In een advertentie in de Volkskrant noemen ze Hussein een schurk die zijn bevolking stelselmatig onderdrukt, een humanitaire ramp heeft veroorzaakt in Irak en internationale afspraken aan zijn laars lapt.

Pax Christi en Cordaid roepen de kerken op om zondag 26 januari, aan de vooravond van de geplande rapportage door de VN-wapeninspecteurs aan de Veiligheidsraad, in de viering stil te staan bij de dreigende oorlog in Irak. Ze hopen dat veel kerken die avond hun deuren openen voor een extra uur van stilte en gebed.

Partijleiders krijgen van Pac Christi en Cordaid een uitvoerig feitenoverzicht toegestuurd. Hierin komen in morele, politieke en juridische aspecten van de politieke ontwikkelingen rond Irak aan bod. Ook roepen ze de kiezers op om via internet partijleiders te vragen zich te verzetten tegen de ‘onvermijdelijkheid en vanzelfsprekendheid’ van een oorlog tegen Irak.

Reacties