VN-Kindertop: En wie is weer tegen...??

08-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Op de speciale VN-Kindertop, die duurt tot en met vrijdag, zijn ook meer dan 350 kinderen aanwezig. Het actieplan (‘Een Wereld Geschikt voor Kinderen’) moet onder meer vastleggen wat gedaan moet worden om de kindersterfte terug te dringen, de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren en kinderen tegen uitbuiting en oorlog te beschermen.

Beschaafde zaken zou je zeggen, wie is daar tegen? Tenslotte leven er volgens Unicef 1,4 miljoen kinderen met HIV en als gevolg van de aidsepidemie zijn 13 miljoen kinderen wees. In het laatste decennium van de vorige eeuw kwamen 2 miljoen kinderen om bij gewelddadige conflicten. Meer dan 100 miljoen gaan niet naar school, 149 miljoen zijn ondervoed. En 250 miljoen kinderen moeten werken om het gezinsinkomen aan te vullen.

Tegen abortus, vóór doodstraf

Toch liggen, zoals bij eerdere internationale verdragen, de Verenigde Staten dwars. Het Amerikaanse Congres heeft de VN-conventie voor Kinderrechten uit 1989, waarop nu in New York wordt voortgebouwd, nog altijd niet geratificeerd. Ondanks het feit dat voormalig president Bill Clinton dat verdrag al in 1995 tekende.

Wat schort er aan het Actieplan? Allereerst leveren – zoals altijd - de paragrafen over familieplanning en abortus moeizame discussies op. Bush vindt abortus en seksuele voorlichting aan kinderen ‘onacceptabel’. Ten tweede zal ratificering van de Conventie betekenen dat 23 Amerikaanse staten kinderen onder de 18 jaar geen doodstraf meer mogen opleggen. Sinds 1985 zijn er 18 kinderen geëxecuteerd (de helft in Texas), zo meldt The Economist, en staan er op dit moment nog 84 op de ‘wachtlijst’.

Een derde probleem dat Washington met de conventie heeft is de vraag of er naar kinderen geluisterd moet worden. De VS vrezen dat hun uitgesproken mening het ouderlijke gezag ondermijnt. En ten slotte is er de oude Amerikaanse vrees dat een VN-verdrag in gedrang komt met de ‘nationale soevereiniteit’. Kinderen worden - vooral volgens conservatieve groeperingen - zeer goed beschermd door de eigen Amerikaanse wetten.

Ondanks die angst worden protocollen die samenhangen met het VN-Kinderverdrag (zoals het protocol tegen kindsoldaten, – prostitutie en - pornografie) de komende weken naar alle waarschijnlijkheid wel door de Amerikaanse Senaat geratificeerd.

Tegen abortus, vóór doodstraf

Behalve te komen tot een actieplan, maken de VN-lidstaten dezer dagen ook de balans op van wat zij hebben bereikt sinds de Wereldtop voor Kinderen van 1990. En dat is niet hoopgevend. ‘De wereld schiet tekort voor de meeste doelstellingen, grotendeels omdat er te weinig werd geïnvesteerd,’ zegt VN-baas Annan. Zijn organisatie berekende dat jaarlijks zo'n 70 miljard dollar extra nodig is aan investeringen in die sectoren om de doelstellingen van 1990 te halen.

Unicef-directeur Carol Bellamy voegt daaraan toe dat het lot van kinderen sinds 1990 in sommige gevallen zelfs al verslechterd. Volgens Bellamy vooral door gebrek aan leiderschap.

Maar niet alles is negatief. Enkele doelstellingen zijn wel gehaald: het aantal dodelijke slachtoffertjes van diarree is in vergelijking met 1990 gehalveerd, en na decennia van achteruitgang begint borstvoeding eindelijk weer aan populariteit te winnen.

Nederland is in New York vertegenwoordigd door minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking. Ze wordt begeleid door twee Nederlandse jongeren, Renée Zandvliet (15) en Willemijn Aerdts (19).

Unicef heeft meer over de Kindertop
Factsheets over wat er voor kinderen is bereikt in 10 jaar
Factsheets over wat er voor kinderen is bereikt in 10 jaar

Reacties