VN: Iraakse exodus is humanitaire ramp

18-04-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Maandelijks ontvluchten naar schatting 50.000 Irakezen het geweld in hun land. Inmiddels hebben zo'n 2 miljoen Irakezen hun toevlucht in een van de buurlanden gezocht. Vooral Syrië en Jordanië kunnen de stroom ontheemden nauwelijks meer aan. Binnen Irak zijn circa 1,9 miljoen burgers van huis en haard verdreven.

 

De leegloop richting Jordanië en Syrië heeft er toe geleid, dat deze buurlanden hun grenzen hebben gesloten en vluchtelingen terugsturen. Saudi-Arabië bouwt momenteel een soort muur van zeven miljard dollar aan de grens met Irak. Jordanië weert vooral sjiitische moslims en christenen.

 

Dringende oproep

 

De UNHCR organiseert deze week in Genève een tweedaagse conferentie over het vluchtelingenprobleem in Irak. Antonio Guterres, de hoge commissaris voor de vluchtelingen, deed daar een dringende oproep aan de internationale gemeenschap om snel middelen ter beschikking te stellen om de humanitaire nood te lenigen. "Het tonen van internationale solidariteit is absoluut cruciaal. Want tot nu toe hebben we het gewoon laten afweten", aldus Guterres.

 

Doel van de conferentie is ook om de opvanglanden te bewegen om hun grenzen weer open te stellen en vluchtelingen niet langer terug te sturen. Verder wordt een beroep gedaan op Amerika en Europa om meer Iraakse vluchtelingen toe te laten.

 

Amnesty International riep aan de vooravond van de conferentie westerse landen al op om Iraakse vluchtelingen niet terug te sturen. Overheden sturen de asielzoekers vaak terug met het argument dat het Koerdische noorden relatief veilig is. "Iraakse levens moeten niet in gevaar worden gebracht om het volk thuis te laten zien dat er een streng asielbeleid wordt gevoerd", aldus Amnesty.

 

Nederland

 

Staatssecretaris Albayrak van Justitie kondigde dinsdag in Genève aan dat Nederland een substantieel deel van de plaatsen die beschikbaar zijn voor hervestiging van vluchtelingen reserveren voor Irakezen. Nederland laat jaarlijks vijfhonderd personen toe in het kader van een herhuisvestigingsprogramma van de UNHCR. Maximaal een kwart daarvan wordt nu gereserveerd voor vluchtelingen uit Irak.

 

Ondanks de beperkte omvang kan deze hulp volgens Albayrak van belang zijn. Zij wil de meest kwetsbare vluchtelingen uit Irak opnemen, zoals alleenstaande moeders en zieken. Daardoor komt er voor andere vluchtelingen ruimte vrij voor opvang in de regio zelf.

 

Politieke steun

 

Diverse mensenrechten- en vredesorganisaties hebben Nederland opgeroepen om meer te doen voor Iraakse vluchtelingen. De vredesorganisaties IKV, Pax Christi, Cordaid, Hivos en Stichting Vluchteling hebben het kabinet er vorige maand nog nadrukkelijk op gewezen dat Nederland politieke steun heeft verleend aan de inval in Irak, die de oorzaak vormt voor de recente stroom vluchtelingen.

 

Irak zelf heeft 25 miljoen dollar toegezegd om zijn gevluchte burgers te ondersteunen.

UNHCR

Reacties