VN-hof verwerpt verzoek van Congo

10-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Volgens Congo worden de rebellen van het RCD (Rassamblement congolais pour la démocratie) in de oorlog in Oost-Congo gesteund door het Rwandese leger. De rebellen en de Rwandezen zouden zich hebben schuldig gemaakt aan ‘talrijke en walgelijke misdaden’.

De regering in Kinshasa zegt dat door moorden, verkrachtingen, plunderingen en slechte leefomstandigheden sinds 1998 al meer dan 3,5 miljoen doden zijn gevallen.

Congo vindt dat de genocideconventie wordt geschonden, die het uitroeien van stammen verbiedt. Daarom had het land een kort geding aangespannen bij het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties, in de hoop dat die Rwanda zou bevelen een eind te maken aan de agressie tegen Congo en de bezetting van Congolees grondgebied.

Het Internationaal Gerechtshof heeft nu geoordeeld dat de argumenten van Congo een snelle uitspraak van het hof niet rechtvaardigen. Het hof wees in dit verband op de vele resoluties waarin de VN-Veiligheidsraad alle betrokken partijen in het conflict er al toe heeft opgeroepen de mensensrechten te respecteren.

Het verzoek van Rwanda aan het Internationaal Gerechtshof om de zaak helemaal van de rol te schrappen, wees de rechter echter af. Een termijn voor verdere behandeling van de zaak is nog niet genoemd.

Reacties