VN en Wereldbank bouwen ontwikkelingsportaal

03-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

De internetsite is volop in ontwikkeling. In 2003 moet de Global Development Gateway draaien. Ook moeten dan minimaal vijftig landen een eigen site met ontwikkelingsinformatie hebben.

Het UNDP heeft met netaid.org al een website die 'de armoede de wereld uit wil helpen'.

Het nieuwe portaal is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in ontwikkelingsrelevante thema’s: armoede, ziekten, gender, IT en milieu.

Op de website zijn onderzoeksgegevens te vinden, nieuws, vacatures, productinformatie, adresgegevens, links.

De site wordt verder een soort marktplein waar organisaties, bedrijven en overheden hun kennis kunnen aanbieden en adviezen inwinnen. Zo kan een burgemeester van een klein Mexicaans dorp adverteren om internationale investeerders te lokken. Maar hij kan ook kijken welke investeerders zich er aanbieden. Of: als Mali waterputten wil slaan, kan het advies over verschillende putten en het onderhoud daarvan inwinnen via de ‘Toeganspoort tot Ontwikkeling’.

Door de afstemming van vraag en aanbod zou ontwikkelingshulp efficiënter moeten verlopen, hoopt de Wereldbank. De Bank hoopt ook dat meer bedrijven gaan deelnemen aan de ontwikkelingshulp. Verder zou de website moeten helpen de digitale kloof tussen arm en rijk te verkleinen.

In een aantal voormalige Sovjetrepublieken lopen al pilot-projecten van de portaalsites.

Meer informatie over de Global Development Gateway

Reacties